Gävle

Långa köer vid akuten i Gävle

Den genomsnittliga väntetiden på akuten vid Gävle sjukhus är drygt tre timmar - dubbelt så lång tid som Ludvikas akutmottagning som har den kortaste väntetiden i landet.

Det visar färsk statistik från Nysam, ett nätverk mellan olika landsting som jämför och sammanställer sjukvårdsstatistik.

Statistiken visar också att tre av fyra patienter får vänta längre än fyra timmar vid akutmottagningen i Gävle.