Gävleborg

Ser över kollektivtrafiken

1:20 min

I morse kunde P4 Gävleborg berätta att Gävleborgs län har den tredje dyraste kollektivtrafiken i landet. På trafikutskottet i Gävleborg, som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, kommer man se över priserna.

– Priset motsvarar ju de kostander vi har, det är ju det som styr prissättningen och då lär man ju fundera över om man kan göra på något annat sätt så man kan minska priserna, säger Eva Tjernström, ordförande för trafikutskottet vid Landstinget i Gävleborg.

När den nya kollektivtrafikmyndighetslagstiftningen trädde i kraft vid årsskiftet ingick det att landstingen i landet skulle inrätta så kallade trafikförsörjningsprogram. Det är det som trafikutskottet i Gävleborg, som Eva Tjenström leder, nu jobbar med.

Men jobbets omfattning har också inneburit att priserna i Gävleborg inte setts över, och framtida minskningar av priserna kan inte heller garanteras.

– Det har ju varit ett stort och omfattande arbete, därför valde vi att inte ta några nya principer för prissättningen, utan vi gör trafikförsörjningsprogrammet först, men jag är övertygad om att vi har pratat om att vi ska se över den prissättning vi har nu stämmer överens med de kostnader vi har, säger Eva Tjernström.

Emil Tomassen
emil.tomassen@sverigesradio.se