Gävle

Äldre drabbade av undernäring

Furugårdens äldreboende i Gävle kommun har lex Sarah-anmält att flera av de äldre gått ner för mycket i vikt. Enligt anmälan har åtta av nio boende tappat mellan ett och sex kilo under två månader och nu har en dietist anlitats i syfte att få de äldre att gå upp i vikt igen.

Med undantag av en enda av de äldre har den påtagligt stora viktnedgången drabbat samtliga av de boende. Den åtgärdas nu med hjälp av extra näringstillskott, sk. "näringshuttar" och förstärkt kvällsfika. Dessutom ska samtliga anställda kontinuerligt informeras och under hösten få möjlighet att följa upp insatserna.