Söderhamn

Rättegång i dag om läckt råtallojla

1:48 min

I dag står företaget Arizona chemicals i Söderhamn inför rätta för ett mindre utsläpp av råtallolja 2008. Ett slarv ledde då till att mellan 300 och 1 000 liter råtallolja läckte ut i vattnet. Miljöåklagare Christer B Jarlås vill att företaget fälls för miljöbrott och får böta minst 80 000 kronor i en företagsbot.

– Råtalloljan är kletig, påverkar miljön och kan skada sjöfåglar. Dessutom innehåller den även ämnen som kan vara besvärande för människor och skadliga för vattenlevande organismer, berättar miljöåklagarae Christer B Jarlås.

– Så jag menar bestämt att råtalloljan inte är så ofarlig som företaget påstår.

När råtallolja skulle pumpas från en cistern till en annan så läckte det ut mellan 300 och 1 000 liter. Orsaken var slarv och dåligt underhåll, det erkänner Arizona Chemicals själva.

Men utsläppet är inte så miljöfarligt som åklagaren påstår anser företaget. Det är något som Hudiksvalls tingsrätt kommer få ta ställning till. Arizona Chemicals personalchef Karl Butler som fanns med vid dagens rättegång anser att det är bra:

– Vi jobbar med ständig förbättring inom Arizona Chemicals. Vi åtgärdade utsläppet så fort vi upptäckt det - med vår egen och kontrakterad personal som var där med slamsugningsbilar.

– Så det är jätteviktigt att få en provning i rättegången i dag, och det välkomnar vi, säger Butler.

Utläppet 2008 är en bråkdel av den mängd som läckte ut 2011 då 800 000 liter råtallolja rann ut i vattnet. Men tingsrättens dom i det här målet kommer att få stor betydelse menar miljöåklagare Christer B Jarlås.

– Just för farlighetsbiten i det väntade åtal som ska väckas mot Arizona Chemicals så har det här en viss betydelse för det senare utsläppet.

Hur långt har ni kommit där?

– Den utredningen är i det närmaste klar. Jag väntar mig att jag ska få ett färdigt förundersökningsprotokoll inom de närmaste månaderna, svarar Jarlås.