Gävleborg

Svenskt Näringsliv ger länets kommuner skulden för ungdomsarbetslösheten

1:34 min

Uppemot 27 procent av de unga i Gävleborg saknar jobb, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB. Svenskt Näringsliv lägger ansvaret på kommunerna, som måste skapa bättre förutsättningar för att anställa unga.

Den höga arbetslösheten bland unga i länet är ett stort problem anser Svenskt Näringsliv. Nästan 27 procent av de unga i länet har enligt SCB har inget jobb.

Och ansvaret ligger främst på kommunerna som måste skapa ett bättre företagsklimat och förutsättningar för företag att anställa unga. Det menar Lotta Pettersson, regionchef för Gävleborg på Svenskt Näringsliv.

"En hel generation slarvas bort"
– Det är ren galenskap att vi slarvar bort en hel generation på det här viset. Att unga får en möjlighet komma in på arbetsmarknaden, det är oerhört betydelsefullt. Men det kräver också förutsättningarna för att anställa unga ska förbättras i Sverige, säger Lotta Pettersson.

För att lösa frågan med den höga ungdomsarbetslösheten så anser Lotta Pettersson på Svenskt Näringsliv att företagsklimatet måste bli bättre i kommunerna, men det finns också frågor som behöver lösas på central nivå, menar hon.

– Så som ingångslönerna, missmatchningen och turordningsreglerna. Men trots det finns det mycket som vi kan göra lokalt för att förbättra situationen, säger hon.

Med missmatchning  syftar Lotta Pettersson på att arbetsförmedlingen, enligt henne, misslyckas med att matcha unga arbetslösa med rätt arbetsgivare.

Företagsklimatet i länets kommuner kan alltid bli bättre, säger Magnus Ernström, till P4 Gävleborg. Han är utvecklingsstrateg på Tillväxtenheten på Region Gävleborg.

Men det är inte den enda lösningen, menar han, och framhåller bland annat utbildningsnivån bland unga som en viktig faktor.

Victor Bonsér är 18 år och bor i Gävle och han tror inte att han kommer kunna få jobb direkt efter gymnasiet:

– Dels för att arbetsmarknaden är ganska tuff och jag är inte utbildad till något. För lite jobb och för mycket människor, säger Victor Bonsér.