Söderhamn

Kommunalråd positiv till förslag om genomlysning

1:34 min

Det är djupt olyckligt om det finns invånare och kommunanställda i Söderhamn som inte vågar säga vad de tycker av rädsla. Det säger kommunalrådet Sven-Erik Lindestam.

Han tycker det är mycket bra att medborgarförslaget om en oberoende genomlysning av den kommunala ledningsorganisationen lämnats in till kommunfullmäktige.

– Min målsättning är att en kommun ska vara transaparent och att det ska vara en jättehög takhöjd i en organisation, för där frodas kreativitet, säger han. 

Över 200 personer har skrivit under medborgarförslaget där de vill ha en granskning av den kommunala ledningsorganisationen i Söderhamn. De menar att många skräms till tystnad i kommunen och att det finns en brist på öppenhet och demokrati.

– Jag tror att det ser väldigt olika ut. Jag tror också att uppfattningarna är väldigt olika bland enskilda medarbetare, så jag tror att det finns all anledning att jobba väldigt mycket för att få en ännu högre takhöjd, säger Sven-Erik Lindestam.  

Just nu görs en översyn av kommunens organisation och förvaltningar som ska finnas nästa mandatperiod berättar Sven-Erik Lindestam.

– Hur vill vi att vår kommun ska vara organiserad i nästa mandatperiod? Vilka nämnder ska vi ha, vilka förvaltningar ska vi ha? Där blir det utmärkt att diskutera såna saker som om vi har plats för ännu mer kreativitet och en hög takhöjd överallt.

Vad säger du till dem som känt en rädsla för att skriva under det här medborgarförslaget?

– Det är djupt olyckligt. Vi lever i ett samhälle där man ska fritt uttrycka sina åsikter och där man ska ha möjlighet att göra det, säger han.