Gävle

Gävleadvokat JO-anmäler Migrationsverket

Gävleadvokaten Tryggve Emstedt har på nytt JO-anmält Migrationsverket då han anser att myndigheten fortsätter att missgynna honom, trots JO-kritiken förra året.

Emstedt JO-anmälde Migrationsverket förra året för kränkande behandling sedan han hamnat på verkets så kallade "svarta lista" över ombud som anses mindre lämpliga att förordna som biträden till asylsökande. Anmälan ledde till att JO riktade allvarligt kritik mot verkets hantering av ärendet. Men nu anser han alltså att han att Migrationsverket fortsatt missgynna honom.