Hofors

Jätteunderskott var databugg

I Hofors så stod politiker och tjänstemän handfallna när socialnämndens underskott förra året rusade mot 16-17 miljoner kronor.

Nu visar det sig att en del av oron varit obefogad. En databugg i personaldatasystemet hade ökat på semesterlöneskulden på ett okontrollerat och helt felaktigt sätt, vilket skapade ett falskt underskott på 8-9 miljoner kronor. Det skriver Gefle Dagblad idag.

Det verkliga underskottet hamnade istället på 8,5 miljoner kronor.