P4 Eftermiddag

Hästar försvinner spårlöst

3:49 min

Varje år försvinner mer än 600 hästar spårlöst från Gävleborg enligt Länsstyrelsen. Christer Carlsson i Forsbacka har jobbar med hästar i över 50 år. Enligt honom så leder myndigheternas bristande kontroll till en illegal marknad där hästar som ska avlivas istället säljs direkt från stallbacken till okända köpare. Därifrån transporteras djuren hundratals mil till slakterier runt om i Europa.