Söderhamn

Forskare kritisk mot skolledningens hantering av Bergviksskolan

1:37 min

Lågt till tak, locket på och en ovilja att lyssna på personal och föräldrar. Så menar Mikael Vallström, forskare vid Forskning och Utveckling i Söderhamn, att skolledningen hanterat den kritik och oro som uttryckts av personal och föräldrar på Bergviksskolan i Söderhamn. Skolan har haft stora problem med hot, kränkningar, våld och skadegörelse.

Mikael Vallström är mycket kritisk och menar att skolchef Tomas Hartikainen förringar skolpersonalens upplevelser:

– Att man inte lyssnar, man försöker att hela tiden föringa det man säger eller på nåt vis mena på att "det är bara några stycken" eller "det är en bild bland andra." Det är verkligen inte att ta det på allvar och så har det sett ut, säger Mikael Vallström.

Mikael Vallström har jobbat mycket med att utvärdera skolan och ungas situation i Söderhamn. Enligt honom så går hela samhället mot ett hårdare ekonomiskt styre. Det hämmar den öppna, demokratiska dialogen, menar han. Nåt han inte bara ser på Bergviksskolan. Även i kommunen och landstinget har det blivit mycket lågt till tak, enligt Mikael Vallström.

Skolchefen håller inte med
Men den kritiken tillbakavisas av Tomas Hartikainen, skolchef i Söderhamns kommun:

– Bergviksskolans lärare och personal har återkommande lyft fram frågor. Jag tror inte att man känner sig rädd för att säga eller uttrycka sin mening. Vi har god kontakt med de fackliga företrädarna.

Tomas Hartikainen tycker bilden av skolan som utmålats av en del lärare och föräldrar är överdriven. En skola som beskrivs att ha stora problem, missnöjd och hårt pressad personal och en ledningen som inte lyssnar.

– Det är ju inte den bild vi har när vi besöker skolan, när vi intervjuar elever och personal. Då behöver den bilden balanseras, så tycker jag.

Positiv till granskning
Men han tycker inte att han negligerar problemen som trots allt finns. Just nu pågår en kartläggning där problemens omfattning ska utredas, fler specialpedagoger ska anställas och han är även positiv till en granskning av skolan från till exempel skolinspektionen:

– Det är också en av åtgärderna som vi diskuterade med rektor när jag, verksamhetschef och rektor hade ett sammanträde förra veckan, säger Tomas Hartikainen, skolchef i Söderhamns kommun.