Nordanstig

E4 och Ostkustbanan ska samordnas

1:10 min

Kommunerna längs Gävleborgskusten jobbar hårt för att det ska bli dubbelspår längs Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall. För Nordanstigs del gäller det att få den tilltänkta järnvägen att inte krocka med nya E4 som börjar byggas 2016.

– Vi ska försöka undvika onödiga konflikter mellan E4 och Ostkustbanan. Och vi vill försöka få dem i samma korridor - i samma område - för att så att man slipper fler barriärer, säger stadsarkitekten Christina Englund.

När kan vi se att det börjar hända saker?

– Ja, E4 ska börja byggas 2016 och egentligen vet vi inte när Ostkustbanan kommer men vi siktar på att det ska påbörjas år 2025. Och målet är att påverka regeringen så att de får med det här i den nationella planen för transportsystemet, säger hon.