Gävle

Nyblivna pensionärer behandlades olika

Tidigare anställda vid Gävle kommun som gick i pension förra året har inte behandlats lika. Vissa fick retroaktiv lön för 2012 i december, medan andra inte fick det.

Enligt kommunens nya riktlinjer ska medarbetare som hunnit gå i pension inte få någon retroaktiv lön. Men de nya riktlinjerna följdes alltså inte fullt ut förra året, vilket ledde till att medarbetare behandlades olika.

Därför ska nu retroaktiv lön utbetalas till de medarbetare som slutat med pension 2012. Det gäller kring 40 medarbetare inom olika förvaltningar och det handlar om totalt 192 000 kr.