Gävle

Bygget av operationshus kan stoppas

Byggnads säger upp Byggavtalet och varslar om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier. Åtta av de uttagna byggarbetsplatserna finns i Gävleborg och Norduppland. Däribland Iggesunds Bruk, Stora Enso i Skutskär och det nya operationshuset på Gävle sjukhus.

Stridsåtgärderna träder i kraft den 12:e och 19:e mars och omfattar cirka 3 000 av Byggnads medlemmar på totalt 160 byggarbetsplatser.

Oenigheten gäller bland annat säkerheten på jobbet för byggnadsarbetarna.

Byggnads kräver också att huvudentreprenörerna också ska ha ansvar för att underentreprenörerna följer kollektivavtalen.

Det handlar om fem byggarbetsplatser i Gävle och en i vardera Sandviken, Iggesund och Skutskär.

I övriga Sverige kommer flera stora byggen att drabbas, bland annat E4-brobygget i Sundsvall, nya Karolinska sjukhuset, Liseberg och Östersunds arena.