Gävle

Akut brist på sängplatser

1:45 min

Sängplatserna är slut och nu tvingas Gävle Sjukhus köra patienter 17 mil norrut till äldreboenden i Ljusdal för vård. Det är särskilt sköra äldre patienter som har behandlats färdigt på sjukhuset men som inte får några vårdplatser inom kommunerna som skickas ut på vägarna.

Kommunernas korttidsplatser räcker inte och på sjukhusen är det alltså fullt konstaterar Per Wessén chefsläkare på Gävle sjukhus.

– Sängplatserna är slut därför att vi dels har många patienter som väntar på korttidsboende och vi har just nu också många patienter som har vinterkräksjuka, säger han.

Och det här problemet löser ni alltså genom att skicka ut patienterna på vägarna?

– Vi har varit tvingade att lätta på trycket så att fem patienter har fått gå till närvårdsavdelningen uppe i Ljusdal.

Vad tycker du om den här situationen?

– Jag tycker den är synnerligen olycklig. Att patienterna ska behöva vårdas i korridorerna..

..och att patienterna måste ut på långresa då?

– Det är ytterligt tråkigt men här ser jag att kommunen måste hjälpa till på ett bättre sätt, säger Per Wessén, chefsläkare på Gävle sjukhus.

"Skicka hem patienterna"
Färdigbehandlade patienter är kommunens ansvar, men allt för ofta blir de på kommunens bekostnad liggande kvar på sjukhuset, i väntan på kommunala korttidsplatser som inte finns.

Därför kräver nu Lena Lundgren, omvårdnadnämndens socialdemokratiska ordförande i Gävle att sjukhusläkarna helt enkelt börjar skicka hem patienterna, och litar på att den kommunala sjukvården kan ta hand dem.

– Vi vill inte att patienten ska vänta på sin korttidsplats på sjukhuset utan man väntar på sin korttidsplats i sitt eget hem. Och med hjälp från personal om det behövs. 

Och det har kommunen resurser till att klara nu då?

– Ja, det har vi.

Och landstingets lösning att skicka ut de sängliggande patienterna på vägarna, det köper du inte?

– Jag tycker det är ovärdigt. Jag litar på att de gör en medicinsk bedömning att det här är möjligt, men i mitt perspektiv är det ovärdigt, säger Lena Lundgren, omvårdnadnämndens socialdemokratiska ordförande i Gävle.