Gävleborg

Mer stöd till barn i missbrukarfamiljer

1:36 min

Många barn i Gävleborg växer upp med föräldrar som missbrukar och de barnen måste få bättre stöd än de får i dag. Därför har SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, startat en stor nationell satsning för att hjälpa de här barnen.

– De utsätts för kontinuerlig stress i vardagen. De lever i en situation där de tar väldigt mycket ansvar och där de inte för det stöd i dialog mellan förälder och barn som faktiskt är väldigt viktig för deras utveckling, säger Gunborg Brännström, projektchef för Kunskap och praktik vid SKL.

Enligt en kartläggning från folkhälsoinstitutet från 2008 så växer 400 000 barn i Sverige upp i missbrukarfamiljer.

Riskerar att hamna snett
Barn som lever med föräldrar som missbrukar riskerar att själva hamna snett i livet, säger Gunborg Brännström:

– Men vi vet att om vi stöttar dem tidigt så får de mycket bättre förutsättningar att utveckla ett normalt liv.

Sveriges Kommuner och Landsting satsar nu på att förbättra stödet för dom här barnen, bland annat så behöver olika enheter bli bättre på att samverka, säger Gunborg Brännström:

– Alltså när det kommer ett barn till socialtjänsten så borde man alltid ställa frågor kring om det finns någon förälder med missbruksproblem här, för att hantera den här samlade situationen. Vice versa, när det kommer en förälder med missbruksproblem, så borde man alltid ställa frågan; finns det några barn här? Hur kan vi samverka kring det här?

Behöver satsa mer på föräldrar
Gävleborgs kommuner gör redan i dag många bra insatser för att stötta barn i den här situationen, menar Annika Almqvist på forskning och utveckling på Region Gävleborg. Men det behövs mer stöd, framför allt för föräldrarna:

– Ja det behövs mer stöd. Man jobbar ju till exempel på att utveckla stödet på länets beroendemottagningar, dit vuxna går för att söka stöd och hjälp. Nu så har man ju fokuserat på föräldraskapet och börjat titta på; vilket stöd behöver de i sitt föräldraskap?