Gävleborg

Omvårdnadsnämnden ger kvalitetslöfte

Idag inför omvårdnadsnämnden ett kvalitetslöfte till sina kunder. Löftet går under namnet värdighetsgarantin och avsikten är att den ska beskriva vilken kvalitet man har rätt att förvänta sig av det bistånd och de insatser som omvårdnadsnämnden ger.

Värdighetsgarantin gäller för alla som fått ett biståndsbeslut från Omvårdnad Gävle och den ersätter nu de tidigare kvalitetsdeklarationerna.

– Det känns jätteviktigt att medborgarna vet vad de har rätt till och vad nämnden lovar dem, säger Lena Lundgren som är omvårdnadsnämndens ordförande i Gävle.