1 av 3
Hudiksvalls tingsrätt. Foto: Elin Häggberg/Sveriges Radio
2 av 3
51-åringens advokat Thomas Martinsson. Foto: Elin Häggberg / Sveriges Radio
3 av 3
42-åringens advokat Björn Hurtig. Foto: Elin Häggberg / Sveriges Radio

Fansenrättegångens första dag

1:00 min

I dag var det första rättegångsdagen i Hudiksvalls tingsrätt mot de två män som misstänks ha dödat en varg vid sjön Fansen i februari 2011. Här kan du läsa första dagens liverapportering från rättegången. Se också vårt bildspel.

Observera att första och andra dagens live-rapportering ligger i samma flöde.

Elin Häggberg:

Vi är på plats för att rapportera fortlöpande under dagen här ifrån Hudiksvalls tingsrätt. Jag uppdaterar direkt innifrån rättsalen.

09:10, 17 April 2013

Elin Häggberg: Nu är rätten på plats och rättegången ska precis börja.

09:34, 17 April 2013

Elin Häggberg: De åtalade, skoterföraren, 42 år, från Bollnäs kommun och skidåkaren, 51 år, från Ovanåkers kommun, sitter på plats och ser samlade ut.

09:37, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren yrkar för grovt jaktbrott. Utfört på och vid sjön Fansen i Katrineberg, Bollnäs kommun.

09:38, 17 April 2013

Elin Häggberg:

"Vargtiken har utsatts för otillbörligt lidande", säger Åklagaren och menar att brottet är grovt.

09:39, 17 April 2013

Elin Häggberg:

24 000 kr i skadestånd yrkar Åklagaren på.

09:40, 17 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkaren från Ovanåkers kommun nekar till brott.

09:42, 17 April 2013

Elin Häggberg: Skoteråkaren från Bollnäs kommun nekar till brott. "Han har inte vare sig själv eller i samråd med någon annan gjort det som åklagaren påstår", uppger hans advokat.

09:44, 17 April 2013

Elin Häggberg: Nu påbörjar åklagaren sin framställan. Med ett bildspel ska nu brottet beskrivas.

09:45, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren flyttar oss nu tillbaka till 6 februari 2011, till sjön Fansen, i Bollnäs kommun. Viken där den döda vargen upptäcktes pekas ut på en karta.

09:46, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren visar bilder från brottsplatsen. "Snöhög med blod inuti" har märkts ut med en röd pil på bilden.

09:48, 17 April 2013

Elin Häggberg:

"Bredvid högen låg en träpåk i snön". Högen, är snöhögen med blod inuti. Pilar visar också "Märke efter något som hasat på snön" och "blodspår i snön".

09:51, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren visar nu bilder på fyndplatsen. Vargtiken låg gömd under snö vid ett träd i skogsbrynet.

09:54, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren visar en bild på var den grova träpåken som används för att slå ihjäl vargen hämtats i skogen. Skidspår leder fram till platsen.

09:55, 17 April 2013

Elin Häggberg: "Vargtiken blöder fortfarande på måndagen"

09:56, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Skidåkaren har urinerat vid det som åklagaren kallar mötesplatsen. Sedan åkte skidåkaren och skoterföraren tillsammans till platsen där vargen dödades.

10:01, 17 April 2013

Elin Häggberg: "Vargen kördes på med skoter minst fyra gånger" menar åklagaren.

10:02, 17 April 2013

Elin Häggberg:

På en bild visas nu att en träflisa sitter fast i den döda vargens öga. Ungefär en centimeter in, enligt åklagaren.

10:02, 17 April 2013

Elin Häggberg:

En bild på den obducerade vargen visas. Huvudet är sönderslaget.

10:03, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren beskriver ingående vargens skador medan bilder från obduktionen visas.

10:06, 17 April 2013

Elin Häggberg: "Den traumatiska skallskadan orsakad av kraftigt yttre och relativt trubbigt våld" anges i obduktionsrapporten vara orsaken till vargens död.

10:09, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren förklarar nu utifrån obduktionsrapporten att vargen körts på av något som kan vara en snöskoter och att detta skedde innan vargen utsattes för trubbigt våld mot skallen.

10:11, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren förklarar också utifrån obduktionsrapporten att vargen jagats och skadats medan den ännu var i livet och att det inneburit lidande för vargen.

10:12, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Hårtussar som hittats vid snöhögen med blod inuti och i skoterspår runt omkring kunde inte fastställas att komma från varg.
Men blodet som säkrats på samma platser kan bestämmas till en vargindivid. En fjolårstik.

10:17, 17 April 2013

Elin Häggberg: Nu går åklagaren in på hur polisen gjort en såkallad "masttömning" av telefonmasterna i närheten av Fansen. Det finns tre i området. Fansenmasten, Annerforsmasten och Viksjöforsmasten.

10:18, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Med hjälp av masttömningen så har det visat sig att de åtalade männens mobiltelefoner befunnit sig i närheten av sjön Fansen den 6 februari.

10:21, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren har genom telefonlistor noterat många kontaktförsök mellan Skoterföraren och Skidåkaren under den aktuella helgen i februari 2011.

10:22, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren berättar nu om polisens arbete med att hitta skotern som användes för att köra på vargen. De hittade en skoter tillhörande den åtalade Skoterföraren. Skotern hade skador, dessa ska närmare beskrivas under vittnesförhör imorgon. Även hårstrån har säkrats från skotern, men dessa hårstrån har kunnat bestämmas till "hunddjurshår".

10:29, 17 April 2013

Elin Häggberg: Även blod har hittats på skotern. Men det har varit svårt att bestämma blodets härkomst.

10:32, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren går nu tillbaka till "mötesplatsen" där polisen hittade urin. Prov på urinen säkrades och skickades för analys. Slutsatsen av DNA-analysen var att urinet kom från den åtalade Skidåkaren.

10:38, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren är nu färdig med sin framställan och får svara på frågor från Rådmannen och Skidåkarens försvarare angående yrkandet på skadestånd. Åklagaren hänvisar till två tidigare domar i liknande fall.

10:43, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Skidåkarens försvarare ställer några frågor om bevisningen till åklagaren. Bland annat för vilka bevis som finns för tidpunktena för skidspårens och skoterspårens möten. Åklagaren hänvisar till att skidåkaren från möteplatsen skidat utan stavar. Det som åklagaren menar var när skidåkaren tolkade efter skotern.

10:45, 17 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens försvarare gör nu en framställan om varför Skoterföraren nekar till brott. Skoterförarens försvarare pekar på några delar i bevisningen från brottsplatsen.

10:46, 17 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens försvarare visar på att skoterspår från brottsplatsen visat på en bredd på skoterns drivmatta på 45 cm. I undersökningen av den påträffade skotern tillhörande Skoterföraren var drivmattans bredd enligt förundersökningen 38 cm.

10:48, 17 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens försvarare vill också lyfta fram att håren som hittats på Skoterförarens skoter inte kunnat fastställas tillhöra varg. Det kan tillhöra hund eller räv, menar försvararen.

10:49, 17 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens försvarare frågar också åklagaren om blodspåren som hittats på fansen fanns i skoterspåren med bredd 45 cm eller 42 cm. Åklagaren svarar att spåren är samma spår, längden beror på hur skotern kört.

10:52, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren visar också på bevisning från den såkallade "mötesplatsen" där skotern stått stilla. Där mättes skoterns drivmattas bredd till 38 cm.

10:52, 17 April 2013

Elin Häggberg: Rätten tar nu 15 minuters paus. Jag återkommer när rättegången fortsätter. Eventuella frågor kan ställas i kommentarsfältet så ska jag eller Nyhetschef göra vårt bästa att besvara dem.

10:55, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Nu är vi igång igen. Nu förhör med Skidåkaren, 51 år, från Ovanåkers kommun.

11:19, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar om Skidåkarens och Skoterförarens relation som av Skidåkaren beskrivs som ytlig. De har mest pratat om skotrar och björnjakt men har aldrig jagat tillsammans.

11:19, 17 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkaren berättar om ett stort naturintresse. Han säger att hans största dröm är att filma en nyslagen älg som attackerats av varg. Det var därför han följt vargspår när han varit ute och åkt skidor.

11:20, 17 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkaren säger att han varit ute och åkt skidor den aktuella helgen men spåren som åklagaren visat på kartan på sjön Fansen tillhör inte honom, säger Skidåkaren.

11:22, 17 April 2013

Elin Häggberg: Han säger att han åkt "en liten sväng" på Fansen, men vilken dag det var kan han inte svara på. Han kan inte heller visa exakt var han åkt.

11:23, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar varför Skidåkaren var ute och åkte den aktuella helgen. "Jag tittar på allt, men jag hoppas ju på den där drömbilden", säger Skidåkaren. Han säger att han kan ha följt spår, även av varg, men att han vet att man inte får jaga efter vargar säger han.

11:24, 17 April 2013

Elin Häggberg: När åklagaren frågar om Skidåkarens kommentar till det han aklagas för så säger han: "Nej nej nej, det har jag inte gjort" och skakar på huvudet.

11:25, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren frågar Skidåkaren hur hans kontakter med Skoterföraren var under den här helgen. "Ingen aning", säger Skidåkaren, "men kollar man i papprena så.. Det kan ha gällt skoteraffärer i så fall."

11:28, 17 April 2013

Elin Häggberg: "Vi umgås inte", säger Skidåkaren om sin relation med Skoterföraren. Åklagaren frågar om de träffades under den aktuella helgen. "Nej det tror jag inte", säger Skidåkaren.

11:29, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren berättar att Skoterföraren uppgett att han och Skidåkaren träffades på söndagseftermiddagen för att diskutera ett skoterköp. "Det är möljigt", svarar Skidåkaren.

11:30, 17 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkaren säger att han inte berättat för polisen att han åkt skidor i det aktuella platsen i det första förhöret eftersom han misstänkte att man inte fick följa vargspår på det sättet som han uppger att han gjort.

11:30, 17 April 2013

Elin Häggberg: Nu går åklagaren in på DNA-beviset från urinet på mötesplatsen.

11:31, 17 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkaren säger att det måste vara från lördagen när han åkte i närheten av Fansen.
"Det är den enda förklaringen jag har", säger Skidåkaren.

11:32, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren frågar om Skidåkaren brukar åka skidor utan stavar. "Nä," säger Skidåkaren, "då kommer man inte långt".

11:33, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren ber om en kommentar om att skidåkaren som kissat på platsen sedan tolkat efter en skoter. "Jag såg ingen", säger Skidåkaren, "det var iallafall inte jag".

11:34, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren säger att polis och naturbevakare sagt att det inte finns några andra spår från platsen med kisset än dem som sedan tolkat efter en skoter. "Det låter ju knepigt", säger Skidåkaren.

11:35, 17 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkaren menar att han och Skoterföraren inte umgås. Åklagaren berättar att Skoterföraren berättat att han och Skidåkaren fiskat någon gång tillsammans och även jagat någon gång. "Vi kanske var med i samma fisketävling någon gång", svarar Skidåkaren, "han kan ha varit med på den gemensamma vargjakten något år".

11:37, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren ifrågasätter varför Skidåkaren inte från början berättade att han varit på sjön Fansen? Först i tredje förhöret berättade han. "Det var ett himla tjat om huruvida jag varit på sjön", säger Skidåkaren, "men sen kom jag ju på det att jag varit ute en liten sväng på Fansen".

11:41, 17 April 2013

Elin Häggberg: Nu ställer Skidåkarens försvarsadvokat frågor till Skidåkaren. Han frågar om Skidåkarens stora naturintresse och hur mycket han lägger sin färdväg på minnet när han är ute ensam och åker skidor. "Inte alls", säger Skidåkaren, "man åker åt vänster om man vill åka åt vänster".

11:43, 17 April 2013

Elin Häggberg: Förhöret med Skidåkaren avslutas av Rådmannen. Rättegången bryts nu för lunch och återsamlas 13.15. Då kommer förhör med Skoterföraren hållas.

11:45, 17 April 2013

Elin Häggberg: Nu återupptas rättegången. Det börjar med förhör med Skoterföraren, 42 år, från Bollnäs kommun.

13:17, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar Skotarföraren om han är jägare. "Ja det är jag", svarar Skoterföraren.

13:19, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren frågar Skoterföraren var han var under den aktuella helgen i februari. Skoterföraren är inte säker. "Jag kan ha varit med vänner och familj, jag vet inte", svarar Skoterföraren.

13:22, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar Skoterföraren om den skadade skotern som polisen beslagtagit.

13:23, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagarna frågar hur skadorna på skotern uppkommit. Skoterföraren säger att skadorna kan ha uppkommit om skotern ramlat omkull. "Det behövs inte stora grejer för att det ska bli sprickor i plasten", säger Skoterföraren.

13:24, 17 April 2013

Elin Häggberg:

På frågan om när skotern ramlat omkull så svarar Skoterföraren att han ramlat omkull med den många gånger och att många andra hade lånat skotern.

13:27, 17 April 2013

Elin Häggberg:

En tredje man står åtalad i målet för "skyddande av brottsling". Mannen ska ha haft i uppdrag att utföra reparationer på skotern som polisen beslagtagit. Skotern med skadorna som åklagaren menar var skotern som körde på vargen.

13:28, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar Skoterföraren om dennes relation till mannen som skulle reparera skotern. "Vi har ingen relation förutom om skoteraffärer". Åklagaren frågar Skoterföraren om omständigheter kring att han lämnat in skotern på reparation. Skoterföraren är osäker på tidpunkter och om huruvida det var han som lämnat in den. "Det var förmodligen jag", svarar han.

13:30, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren säger att personen som skulle reparera skotern uppgett att Skoterföraren hämtade skotern den 4 februari 2011. "Det stämmer säkert", säger Skoterföraren.

13:31, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren frågar Skoterföraren var han åkte skoter under helgen 5-6 januari. "Det kan jag inte svara på. I hela området!" svarar Skoterföraren.

13:32, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar Skoterföraren om relationen och kontakterna via mobiltelefon med Skidåkaren. "Vi har pratat om skoteraffärer och björnjakt, det är allt" säger Skoterföraren. Åklagaren frågar varför de hade så intensiv kontakt just 5-6 februari. "Det kan ha handlat om ett eventuellt skoterköp" säger Skoterföraren.

13:35, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren frågar Skoterföraren om det stämmer att han tidigare uppgett att skotern med skadorna varit inne på reparation den 5-6 februari. Skoterföraren säger att han trodde det var så. "Men tydligen så var det väl inte så då".

13:38, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar Skoterföraren om han och Skidåkaren träffats i anslutning av påstådda skoteraffären som diskuterades under 5-6 februari på telefon.
"Det blev ingen affär. Jag minns inte om det var en eller två gånger han kom och provkörde skotern"

13:41, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren visar i samtalslistorna dem olika samtalen mellan Skoterföraren och Skidåkaren under den aktuella tiden. Mellan runt 30 sekunder och 2 minuter. Åklagaren vill ha svar på vad de pratade om på de här korta samtalen som skedde så intensivt under lördagen.

13:47, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar Skoterföraren vad han har för inställning till varg. "Varken för eller emot", svarar Skoterföraren.

13:48, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren frågar Skoterföraren om han varit på Fansen den aktuella dagen. "Det går skoterleder där, så det är inte omöjligt" säger Skoterföraren.

13:51, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar Skoterföraren om han träffade Skidåkaren på Fansen. "Nej", svarar Skoterföraren.

13:51, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren frågar nu Skoterföraren om ett sms han fått av en kompis om en varg som varit närgången. "Du har jobb nu. En varg har varit synlig 2 dygn" börjar smset.

13:56, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren frågar om varför kompisen skrivit "Du har jobb nu". Skoterföraren menar att det kan ha varit menat som ett skämt. Kanske grundat på att Skoterförarens skoter vid den tiden var beslagtagen av polisen.

13:57, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren frågar Skoterföraren om den intensiva telefonkontakt som registrerats mellan honom och Skidåkaren under november, december 2010 och januari 2011. "Det kan ha gällt björnjakt", svarar Skoterföraren och förtydligar att dom inte umgåtts.

14:02, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar Skoterföraren om han instruerat mannen som utförde reparationerna på skotern vad han skulle säga till polisen. "Nej det har jag inte", svarar Skoterföraren.

14:06, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren frågar Skoterföraren om hur bred drivmattan är på hans skoter som polisen beslagtagit. "38 cm", svarar Skoterföraren.

14:09, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren frågar nu Skidåkaren kring olika delar på skotern som bytts och om skadorna på den aktuella skotern.

14:13, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren går tillbaka till att fråga om telefonsamtalen mellan Skoterföraren och Skidåkaren. "Jag har sagt det innan, vi har inte umgåtts, vi har inga gemensamma vänner. Det enda är den där eventuella skoteraffären!" Åklagaren är klar med sitt förhör.

14:16, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Skoterförarens försvarsadvokat ställer nu några frågor till Skoterföraren. Försvararen frågar om Skoterförarens skoteråkning, hur han brukar åka, hur mycket och var.

14:17, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Skoterföraren berättar att han åker både lite mer avancerad och hård åkning och mer mjuk åkning. Det händer att han eller andra har rullat runt med hans skoter, vilket kan orsaka skadorna på den aktuella skotern. Liknande skador som på den aktuella skotern har Skoteråkaren sett på sina andra skotrar när dem rullat runt.

14:19, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Försvararen frågar Skoterföraren hur säker han var på datumen när skotern var inne på reparation. "Jag var inte säker", säger Skoterföraren. Försvararen frågar hur mycket Skoterföraren brukar lägga på minnet när han lämnar en skoter på reparation eller åker på olika skoterleder. "Det brukar jag inte lägga på minnet".

14:21, 17 April 2013

Elin Häggberg: Försvararen frågar Skoterföraren om han jagat en varg och betett sig på det sätt som åklagaren påstår. "Nej, det har jag inte gjort", säger Skoterföraren.

14:21, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Skoterförarens advokat tar upp samtalslistorna som åklagaren visat. Skoterförarens advokat menar att kontakterna inte varit så intensiva som åklagaren påstått då alla påstådda kontakter inte varit samtal. Försvarsadvokaten och åklagaren är oeniga om förmuleringen.

14:25, 17 April 2013

Elin Häggberg: Förhöret med Skoterföraren avslutas av Rådmannen.

14:26, 17 April 2013

Elin Häggberg: Diskussion angående under vilka omständigheter mannen som åttalas för "skyddande av brottsling" ska höras. Huruvida han ska höras som vittne eller misstänkt. Åklagaren vill att han ska höras som medmisstänkt. Reparatören kommer höras som misstänkt, beslutar Rådmannen. Rätten tar paus i 15 minuter.

14:30, 17 April 2013

Elin Häggberg: Nu börjar rättegången igen och då blir det förhör med personen som misstänks för "skyddande av brottsling", personen som haft den aktuella skotern inne på reparation. Han kallas från och med nu Reparatören i denna rapportering.

14:52, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren börjar med att fråga Reparatören om hans jobb, speciellt kring reparationer och återförsäljning av skotrar.

14:54, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar Reparatören om hans affärskontakter med Skoterföraren. "Det har varit flera affärer," svarar Reparatören, "kanske 3-4 stycken".

14:56, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar om Reparatören och Skoterföraren umgås privat. "Nej", svarar Reparatören. Han svarar även nej på frågan om han jagar.

14:57, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar om Reparatören och Skoterföraren haft fler affärskontakter efter det att polisen beslagtog den aktuella skotern hos Reparatören i slutet av februari 2011.
"Ja," svarar Reparatören, "reparationer".

14:58, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar Reparatören frågor kring delar på den aktuella skotern. Om utbytta delar och drivmattan. Åklagaren frågar om bredden på mattan på den aktuella skotern. "38 cm", svarar Reparatören.

15:03, 17 April 2013

Elin Häggberg: Den aktuella skotern såldes av Reparatören till Skoterföraren i december 2010. Den kom tillbaka till Reparatören för reparation i februari. Reparatören är osäker på vilket datum. Men han minns att det var Skoterföraren själv som lämnade in den.

15:05, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar Reparatören om omständigheterna kring när den aktuella skotern lämnades in på reparation. Skoterföraren hämtade sen ut skotern igen över den aktuella helgen och lämnade in den igen i början på veckan efter, uppger Reperatören. Men om det var Skoterföraren själv som hämtade och lämnade den vet inte Reparatören.

15:10, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar Reparatören om han såg några skador på skotern när den kom in innan den aktuella helgen. "Nej det gjorde jag inte", svarar Reparatören.

15:11, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar Reparatören om han såg några skador eller förändringar på skotern när den kom in igen efter den aktuella helgen. "Nej inga skador", svarar Reparatören, "men skidorna var bytta". Reparatören frågade inte varför skidorna var bytta. "Skidorna är saker man kör sönder rätt ofta", säger Reparatören.

15:12, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren frågar Reparatören om han haft någon kontakt med Skoterföraren innan polisen kom och hämtade skotern i slutet av februari 2011. "Det kommer jag inte ihåg, det var ju ett tag sen," svarar Reparatören, han blev förvånad.

15:19, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren frågar Reparatören vilken kontakt han haft med Skoterföraren efter "allt som har vart, all uppståndelse". "Vi har haft kontakt angående reparationer av snöskotrar", svarar Reparatören. Åklagaren frågar om dom pratat om det här som hänt. "Nej, det har vi inte", svarar Reparatören.

15:21, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren avslutar förhöret med Reparatören.

15:23, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Skoterförarens försvarsadvokat ställer en kort fråga. Annars inga vidare frågor från försvaret.

15:25, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Nu påbörjas förhör med vittnet som först anmälde brottet.

15:29, 17 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar vittnet om vad han sett på sjön Fansen. Vittnet berättar han den 5 februari var det inga skoterspår på Fansen. Den 6 februari såg han många spår från skoter, skidor och även varg och tänkte då att det kunde varit någon som jagat en varg.

15:36, 17 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens försvarsadvokat frågar vittnet om hur vittnet tagit sig fram på brottsplatsen. Försvarsadvokaten frågar om vittnet åkt skoter på Fansen. Han svarar att han åkte skoter men höll sig borta från de andra spåren på sjön.

15:40, 17 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens försvarsadvokat frågar vittnet om vittnet brukar följa vargspår. "Ja, men jag bakspårar alltid. Alltså följer spåren i motsatt riktning mot det håll som vargen har gått".

15:42, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Skidåkarens försvarsadvokat har inga fler frågor. Skoterförarens advokat tar över förhöret med vittnet.

15:45, 17 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens försvarsadvokat frågar vittnet vilken bredd vittnet har på sin skotermatta. "En femti-matta", svarar vittnet.

15:48, 17 April 2013

Elin Häggberg:

Skoterförarens försvarsadvokat frågar vittnet om han har något emot Skoterföraren och Skidåkaren. "Nej det har jag inte", svarar vittnet. Skoterförarens försvarsadvokat ifrågasätter saker som vittnet skrivit på sin blogg och sin hemsida.

15:51, 17 April 2013

Elin Häggberg: Förhöret med vittnet avslutas. Därmed avslutas rättegången för idag.

15:52, 17 April 2013

Elin Häggberg:

I morgon så rapporterar vi från dag två av rättegången som kommer innehålla fler vittnesförhör. /Elin Häggberg, reporter P4 Gävleborg.

15:56, 17 April 2013

Elin Häggberg: Nu är jag på plats och redo för dag två. I dag kommer en del experter att höras bland annat angående hur spårningen gått till och hur man tömt telefonmasterna för att kunna spåra dem åtalade männens mobiltelefoner.

09:18, 18 April 2013

Elin Häggberg: I slutet av dagen kommer vi få höra slutanföranden. Åklagare Åse Schoultz kommer också berätta vilka straff hon yrkar på för dem åttalade. De åttalade är Skoterföraren, 42 år från Bollnäs kommun och Skidåkaren, 51 år från Ovanåkers kommun.

09:21, 18 April 2013

Elin Häggberg: Nu är rätten på plats och rättegången tar sin början. Åklagar Åse Schoultz börjar med att göra några tillägg och förtydliganden från gårdagen angående Skoterförarens beslagtagna skoter. Åklagaren förtydligar att skoterspåren som uppmätts på mötesplatsen hade en bredd på 38 cm. Skoterförarens advokat hävdar att bredden på bilden från mötesplatsen är 40 cm.

09:36, 18 April 2013

Elin Häggberg: Det första vittnet har avlagt vittnesed och åklagaren ställer frågor. Det är en av poliserna som undersökte platsen den 7 februari 2011.

09:39, 18 April 2013

Elin Häggberg: Vittnet berättar hur polisen undersökte spåren på sjön Fansen. "Skoterspåren, skidspåren och vargspåren hörde ihop, kom vi fram till", berättar han.

09:40, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Vittnet berättar hur dom följde skidspåren och hittade urinet från skidåkaren i närheten vid mötesplatsen.

09:41, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Vittnet berättar hur dom såg att skidåkaren tolkat efter skotern från mötesplatsen. Han berättar också om hur spåren, skidspåret och skoterspåret, körde på sjön Fansen och kom fram till platsen där snöhögen med blod återfanns.

09:43, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Vittnet, Per-Olov Nilsson, nu pensionerad polis, berättar hur dom hittade platsen där vargen låg gömd under snön. "Då började vi få en ganska bra bild av vad som hänt", berättar Per-Olov Nilsson.

09:45, 18 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar Per-Olov Nilsson om han har någon uppfattning idag om hur långt skidåkaren tolkat efter skotern. "Flera hundra meter", säger Per-Olov Nilsson. "Fram till platsen där man sannolikt har fått syn på varg".

09:47, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren frågar Per-Olov Nilsson angående att han i ett pm uppgett sträckan för tolkningen till 2,5 km. "Det låter långt när jag tänker på det nu", säger Per-Olov Nilsson. Han specifierar också att vargspår kommit norrifrån, passerat mötesplatsen och sen följer skoterspåren och skidspåren vargspåren mot viken där snöhögen med blod i senare återfanns.

09:49, 18 April 2013

Elin Häggberg:

"Det enda skidspår jag hittade i det området var ett," säger Per-Olov Nilsson. Åklagaren frågar om skidåkaren som urinerat kunnat ta någon annan väg från platsen där urinet återfanns. "Nej det finns bara ett spår", säger Per-Olov Nilsson. "Det spåret följde skoterspåret, utan trugnedsättning"

09:52, 18 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren visar en karta på storbild över sjön Fansen. Mötesplatsen, den såkallade Högen (den som hittades med blod inuti) och skidspår finns utmärkta på kartan.

09:53, 18 April 2013

Elin Häggberg: Per-Olov Nilsson berättar utifrån kartan och en sträckad linje som visar framförallt skidspåren. "Det fanns flera skoterspår som kom till mötesplatsen så det går inte att säga var skotern kom ifrån. Men sen går ett skidspår och ett skoterspår från mötesplatsen söderut mot Högen"

09:55, 18 April 2013

Elin Häggberg: Per-Olov Nilsson, pensionerad polis, berättar nu om hur han följt skidspåren från en plats där en bil varit parkerad. Spåren gick från bilen ut på sjön och efter en liten bit följer skidspåren vargspår mot mötesplatsen.

09:57, 18 April 2013

Elin Häggberg: Per-Olov Nilsson berättar att det "körts ordenligt med skoter" i vargspåren i närheten av Högen.

10:01, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skotern och skidåkaren som tolkade efter skotern skrämde upp två eller tre vargar som låg och vilade i en vik. Ett eller två vargspår gick åt ett annat håll. Men ett vargspår gick ensamt mot Högen, där spåret slutade, enligt Per-Olov Nilsson.

10:04, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren är färdig med sina frågor till Per-Olov Nilsson. Nu är det Skoterförarens försvarsadvokat som ställer frågor.

10:05, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Skoterförarens försvarsadvokat frågar om det finns en provkörningsbana på Fansen. Per-Olov Nilsson säger att polisen haft provkörningsbana på norra delen av Fansen. Högen, platsen där åklagaren menar att vargen dödats, finns på södra delen av sjön.

10:07, 18 April 2013

Elin Häggberg: Försvarsadvokaten frågar om han förstått det rätt att det inte fanns någon utbildad kriminaltekniker med och undersökte platsen. Per-Olov Nilsson svarar att det är rätt uppfattat, det fanns bara en lokal brottsplatsundersökare med.

10:08, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Skoterförarens försvarsadvokat frågar också om vilken koll Per-Olov Nilsson hade på hur vittnet som först hittades brottsplatsen hade rört sig på brottsplatsen och om det vittnet rört Högen (som det hittades blod i). Per-Olov Nilsson är osäker men säger att han nog tror att vittnet visade var han hade åkt.

10:10, 18 April 2013

Elin Häggberg: Nu tar Skidåkarens försvarsadvokat över förhöret. Han frågar om vilket material för undersökning som Per-Olov Nilsson hade med sig till brottsplatsen. "Ingenting, förutom en liten kamera och ett måttband".

10:11, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens advokat frågar Per-Olov Nilsson om hur vittnet som upptäckte brottsplatsen, hur det vittnets rörelser dokumenterats i utredningen. "Jag gjorde det inte", säger Per-Olov Nilsson. Skidåkarens advokat frågar om Per-Olov Nilsson sett hundspår på platsen. "Nej, inte vad jag kommer ihåg", säger Per-Olov Nilsson.

10:13, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens advokat frågar Per-Olov Nilsson om det finns något bevis för att trädpåken som användes för att krossa skallen på vargen hämtades från det avbrutna träd som finns omnämnt i åtalet. "Nej det finns ingen teknisk eller biologisk undersökning som gjorts för att bevisa det", säger Per-Olov Nilsson.

10:15, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens advokat frågar Per-Olov Nilsson om hur de undersökt brottsplatsen om vilka spår som funnits var och vad som dokumenterats.

10:17, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens försvarsadvokat frågar Per-Olov Nilsson hur lätt det är att avgöra åt vilket håll ett skoterspår går. "Det är mycket svårt", säger Per-Olov Nilsson, "skidspår är lite enklare".

10:20, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens advokat frågar om man från skoterspåren kan avgöra hur många personer som färdats på en skoter. "Nej det tror jag inte man kan", svarar Per-Olov Nilsson.

10:21, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens advokat frågar Per-Olov Nilsson vad han känner till om vittnet som upptäckte brottsplatsen och det vittnets näringsverksamhet. Per-Olov Nilsson kände till mycket lite.

10:23, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens advokat frågar Per-Olov Nilsson om varför han inte skrivit PM eller avrapportering efter brottsplatsundersökningen på Fansen den 7 februari 2011. "Nej det har jag inte gjort", svarar Nilsson. Advokaten ställer samma fråga angående den 10 februari 2011. "Det gjorde jag väl. Det måste jag forska i", säger Nilsson.

10:24, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens advokat är klar. Skoterförarens advokat tar över och ställer fler frågor.

10:25, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens advokat frågar om Per-Olov Nilsson noterat något särskilt med skoterspåren som han noterade på Fansen. "Nej inget särskilt", säger Nilsson.

10:26, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens advokat frågar Per-Olov Nilsson angående att det första vittnet som upptäckte brottsplatsen gick upp och fotade stället där trädpåken skulle brutits av. "Jag såg inga andra spår än skidspåren, inget jag lade märke till", säger Nilsson.

10:28, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens försvarsadvokat vill ställa fler frågor. Advokaten frågar Per-Olov Nilsson om platsen där urinet hittades och säkrades. Vad hade hänt på under dem tre dagarna mellan att urinet hittats och att det säkrades. Nilsson svarar att han följde spåren dit för att säkra det och att urinet och skidspåret fortfarande syntes även fast det möjligen snöat lite.

10:30, 18 April 2013

Elin Häggberg: Försvarsadvokaterna är klara med förhöret. Åklagaren vill ställa några kompletterande frågor.

10:30, 18 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar vidare om dokumentation och protokoll från brottsplatsundersökningen. Åklagaren frågar Per-Olov Nilsson hur han var säker på att urinen som säkrades den 10 februari 2011 var samma urin som upptäcktes den 7 februari 2011. Är du helt bombsäker att det är samma urin, frågar Åklagaren. "Jajemen! Det fanns bara ett skidspår på sjön!", svarar Per-Olov Nilsson, nu pensionerad polis.

10:34, 18 April 2013

Elin Häggberg: Förhöret med Per-Olov Nilsson avslutas av Rådmannen.

10:35, 18 April 2013

Elin Häggberg: Rätten tar 10 minuters paus.

10:35, 18 April 2013

Elin Häggberg: Nu är pausen slut och rätten samlas för att fortsätta med fler förhör.

10:50, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Nu hålls förhör med Sture Nordlund, naturbevakare från Länsstyrelsen i Gävleborg. Åklagaren börjar med att ställa frågor. Åklagaren frågar om Sture Nordlund är jägare. "Ja, i 50 år", svarar Nordlund.

10:53, 18 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar vilka jaktförbund eller liknande som Sture Nordlund är med i. "Jag har varit med i Jägarförbundet, naturskyddsföreningen och rovdjursföreningen men gick ur allt när jag började jobba med det här för att vara neutral".

10:54, 18 April 2013

Elin Häggberg: Sture Nordlund ombeds berätta vad som hände den 7 februari 2011. Nordlund berättade att det han såg "massvis med skoterspår, blodstänk och något enstaka avtryck av vargtassar" gjorde att han tyckte att polisen skulle titta på det.

10:55, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Sture Nordlund berättar hur spåren på Fansen såg ut. Skidåkaren som följde vargspåren, mötte skotern och tolkade efter den och följde vargspåren mot viken där Högen upptäcktes. "När dom kom ut på slätmyren så släppte skidåkaren skotern, man ser hur han bromsade till. Skotern drar iväg. Sen blir det en massa skoterspår."

11:00, 18 April 2013

Elin Häggberg: "Skotern har kört med skotern över vargspåren, men man såg enstaka tassavtryck här och där", berättar Sture Nordlund från Länsstyrelsen. Han berättar också hur skoterspåren körde iväg och sen kom tillbaka. När dom tittade så hittade de den döda vargen där. "Vargen kan inte ha varit stelfrusen, den gick lätt att veckla ut", säger Nordlund.

11:03, 18 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar Sture Nordlund om bredden på skoterns drivmatta. "Det var en högkammare, för det var svårt att se mönstren. Vi mätte där skotern stått still, den var 38 cm bred", säger Nordlund.

11:04, 18 April 2013

Elin Häggberg: Sture Nordlund ska nu peka ut på en karta över Fansen var de här olika platserna fanns.

11:05, 18 April 2013

Elin Häggberg: Sture Nordlund visar hur vargarna gått över sjön och var skidspåren och skoterspåren kommer in.

11:06, 18 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren visar en annan karta, där olika platser som Nordlund precis visade finns utmärkta på samma ställen som Nordlund uppgett.

11:08, 18 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar Sture Nordlund hur han kan se att skotern och skidåkaren spårat varg. "Det ser man det är ju vargspår hela vägen här som de hela tiden följer", säger Nordlund.

11:10, 18 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar Sture Nordlund om vilka personer som var med och undersökte brottsplatsen. Åklagaren frågar hur de hittade urinet den 10 februari 2011. "Jag hade koordinaterna så vi använde GPS, så det var inga problem. Jag hade tagit koordinaterna den 7 februari".

11:11, 18 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar Sture Nordlund, naturbevakare på Länsstyrelsen, om hur det var med snö och vind under perioden innan och efter brottet skulle ha skett. "Det hade snöat innan så det var spår i nysnö, det är klockrent och lätt att spåra", säger Nordlund.

11:13, 18 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar Sture Nordlund om han är säker på att det var samma urin som säkrades 10 februari som de såg 7 februari. "Ja, det fanns ju inga andra skidspår", svarar Nordlund. Åklagaren frågar om skidåkaren hade kunnat åka någon annanstans efter urineringen. "Nej nej, det fanns bara ett skidspår", svarar Nordlund.

11:19, 18 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren är klar med sitt förhör. Skoterförarens advokat tar över förhöret.

11:19, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens advokat börjar med att fråga var Sture Nordlund gick och vilken information han fick av det första vittnet som upptäckte platsen om var denne rört sig och vad vittnet gjort. Sture Nordlund uppger att de var mycket försiktiga att inte förstöra några spår.

11:21, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens advokat frågar kring bredder på olika skoterspår och hur dessa spår har mätts. Nordlund uppger att han hjälp polisen att mäta skoterspår. Advokaten frågar varför detta inte står med någonstans i utredningen, att Nordlund hjälpt till. "Det vet jag inte du får fråga polisen", säger Nordlund.

11:22, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens advokat tar över förhöret. Han börjar med att fråga Nordlund vad han och Åklagaren pratade om i foajén under den 10 minuters paus som hölls innan Nordlunds förhör.

11:23, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Skidåkarens advokat säger att han antog att skälet till pausen var att Åklagaren ville prata med Nordlund. "Hon frågade när jag ska gå i pension", svarar Nordlund, "annars vet jag inte." "Ditt bristande minne får tala för sig själv", säger Skidåkarens advokat Thomas Martinson.

11:25, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens försvarsadvokat frågar Nordlund vilka material som Nordlund hade med sig till brottsplatsen. Nordlund uppger att han bland annat hade med sig ett måttband.

11:26, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens försvarsadvokat frågar Sture Nordlund, naturbevakare på Länsstyrelsen, om han var tillsammans med vittnet som upptäckte brottsplatsen när Nordlund först kom till platsen. "Ja, han visade platsen. Men jag var mest med polisen", svarar Nordlund.

11:27, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens försvarsadvokat frågar Sture Nordlund om hans relation till den åttalade Skidåkaren, 51 år från Ovanåkers kommun. "Jo jag känner honom. Jag har bland annat besiktigat en björn han skjutit, i jobbet alltså," säger Nordlund. Nordlund har också besiktigat vargspillning som Skidåkaren hittat.

11:29, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens försvarsadvokat undrar om Sture Nordlunds uppfattning är att Skidåkaren gjort saker som visar på att Skidåkaren har det naturintresse som han uppgett och att Skidåkaren varit mån om att hjälpa Länsstyrelsen i sitt arbete. Sture Nordlund ger inget tydligt svar.

11:30, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Skidåkarens advokat ifrågasätter Sture Nordlunds tidigare formulering om att det är skotern vars spår som Nordlund följt som skrämt upp vargarna i viken på Fansen. "Det här är ju en hypotes du har", säger advokat Thomas Martinson. Sture Nordlund håller fast vid sin berättelse. "Det gick ju inga vargspår åt söder", säger Nordlund.

11:33, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens försvarsadvokat frågar om trädet som avbrutits för att användas som tillhygge mot vargen, om skoterspår upp dit som lämnats av det första vittnet som upptäckte brottsplatsen. "Nej jag såg inga spår", säger Nordlund.

11:36, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren ställer några kompletterande frågor till Sture Nordlund för att förtydliga olika delar.

11:36, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens försvarsadvokat vill ställa ännu en fråga till Sture Nordlund angående hans utträde ur jägarförbundet.

11:37, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens försvarsadvokat frågar varför Nordlund lämnade Jägarförbundet för att vara neutral. "Man är ständigt ansatt," säger Nordlund. Skidåkarens försvarsadvokat frågar Nordlund om han känner till att det finns en stor debatt kring vargfrågan. "Ja det är ju ständigt det", säger Nordlund.

11:39, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens försvarsadvokat släpper sitt resonemang om Nordlunds uppfattning om vargfrågan. Rådmannen avslutar förhöret med Sture Nordlund, naturbevakare på Länsstyrelsen.

11:40, 18 April 2013

Elin Häggberg: Nu påbörjas förhör med Fredrik Isén, analytiker hos polisen i Gävleborg.

11:42, 18 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren börjar med att fråga Fredrik Isén hur länge han jobbat som analytiker. "Sen 2007 hos polisen", berättar Isén. Åklagaren ber Fredrik Isén att förklara "det här med master".

11:43, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Fredrik Isén förklarar hur telefonmaster och basstationer fungerar. Masterna används på så vis att mobiltelefoner kopplar upp sig mot dem.

11:45, 18 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar vad man får när man begär en masttömning. "Man tar ut allt trafik som skett på en specifik mast på en specifik period. Men i det här fallet har vi begärt listor på vad som hänt på en telefon under en viss period", berättar Fredrik Isén.

11:45, 18 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar Fredrik Isén vilka master som finns i Fansen-området. En karta visas på de tre masterna i området.

11:46, 18 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren ber Fredrik Isén att berätta vad han kommit fram till utifrån dem två telefonlistorna som begärts ut. "Telefonlistorna kommer från två företag. Det vi har sett är att Skoterföraren använder sin telefon mer än vad Skidåkaren gör.", berättar Isén.

11:48, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren frågar hur kontakterna mellan de åttalade ser ut under den aktuella helgen i februari 2011. "Den femte så ser vi att Skidåkaren ringer Skoterföraren tre gånger på morgonen." En papper med en graf över samtalen visas för rätten på storbild.

11:50, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Fredrik Isén fortsätter berätta om klockslagen och längden på samtalen som ringts mellan Skidåkaren och Skoterföraren den 5 februari 2011.

11:53, 18 April 2013

Elin Häggberg: Fredrik Isén ombeds berätta om hur samtalen sett ut den 6 februari 2011.

11:53, 18 April 2013

Elin Häggberg:

"Inga av samtalen den 6 februari initierades av Skoterföraren", berättar Fredrik Isén, analytiker hos polisen i Gävleborg.

11:55, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren ber Fredrik Isén berätta vilka master som mobilerna kopplat upp sig mot den 6 februari. "De har kopplat upp sig mot samma mast men inte samtidigt", säger Isén.

11:56, 18 April 2013

Elin Häggberg:

"Den 6 februari, efter 11, så kopplades båda telefonerna upp mot Fansen-masten, man ringde varandra alltså", förtydligar Fredik Isén.

11:57, 18 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren är klar med sina frågor. Förhöret tas över av Skidåkarens försvarsadvokat.

11:58, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens advokat ber Fredrik Isén berätta om täckningen av telefonmasterna. "Det kan jag inte svara på," frågar Fredrik Isén, "det varierar".

11:59, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens advokat frågar om det är så att om man kopplas upp mot en mast och färdas i ganska hög hastighet så kan man kopplas över på en annan telefonmast under ett samtal. "Ja visst, så kan det vara", säger Fredrik Isén.

11:59, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens advokat frågar om man kan se, i datan som Isén analyserat, om samtalen verkligen gjorts mellan två fysiska personer som talat med varandra. Advokaten vill veta om det registreras som samtal även om telefonen går över som telefonsvarare. "Nej, det registreras som en annan sorts uppkoppling", svarar Fredrik Isén, "sådana samtal står som vidarekoppling".

12:01, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens advokat frågar Fredrik Isén om hur täckningen är i området beroende på vilken operatör man har. "Det kan jag inte svara på", säger Isén.

12:03, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens försvarsadvokat tar över förhöret. Han börjar med att fråga för att förtydliga om avstånden hur långt de olika masterna täcker. "Det vet jag inte, det är inte min uppgift", säger Fredrik Isén.

12:04, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens försvarsadvokat frågar om det är så att om ett samtal registreras på en mast och en person rör sig till ett annat område så står det kvar på masten där samtalet inleddes. "Det stämmer", säger Fredrik Isén.

12:05, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens advokat frågar om Fredrik Isén vet hur hög belastning det var på masterna den aktuella helgen. "Nej det vet jag inte men dem klarar hög belastning", säger Fredrik Isén. "Men du vet alltså inte och det var det som var frågan," säger Skoterförarens advokat Björn Hurtig.

12:07, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens advokat vill titta närmare i detalj på samtalslistorna för att förtydliga vad som är samtal och kontaktförsök. Fredrik Isén är överrens med Skoterförarens advokat att det som angetts som samtal inte alltid är samtal utan också kontaktförsök.

12:09, 18 April 2013

Elin Häggberg: Förhöret med Fredrik Isén, analytiker på polisen i Gävleborg, avslutas av Rådmannen. Rätten bryter nu för lunch. Efter lunch så är det ett till vittnesförhör med expert kvar, det gäller den beslagtagna skotern som då också kommer att visas upp för rätten. Efter det kvarstår slutanföranden.

12:10, 18 April 2013

Elin Häggberg: Rätten återsamlas 13.15 så då återkommer jag också och fortsätter rapportera.

12:10, 18 April 2013

Elin Häggberg: Nu är lunchen slut och rätten samlas igen för den avslutande delen av rättegången.

13:21, 18 April 2013

Elin Häggberg: Rätten informeras att den av polisen beslagtagna skotern, tillhörande den åtalande Skoterföraren, ska visas upp för rätten utanför tingshuset.

13:21, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Eventuella frågor kring rättegången kan lämnas i kommentarsfältet nedanför artikeln så ska jag göra mitt bästa för att besvara dem.

13:23, 18 April 2013

Elin Häggberg: Förhör påbörjas nu med Thomas Hjelm, nu pensionerad men tidigare bilinspektör på polisen i Gävleborg. Åklagaren börjar att ställa frågor. Thomas Hjelm berättar att han har specialkunskaper inom bland annat tekniska undersökningar.

13:25, 18 April 2013

Elin Häggberg: 18 augusti 2011 gjorde Thomas Hjelm på uppdrag av polisen, tekniska roteln, en besiktning av en skoter.

13:25, 18 April 2013

Elin Häggberg: Thomas Hjelm uppger att han fått det uppläst för sig vad det rörde sig om. "Så man tittade ju lite extra efter sådana saker", säger Thomas Hjelm angående att han hittade ett litet hårstrå på skotern.

13:26, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Thomas Hjelm berättar att han hittade ett hårstrå som satt hårt fast. "Det var inget som blåst in eller nåt. Det var något som kommit emot skotern hårt. En kraftig sammanstötning", säger Thomas Hjelm, nu pensionerad bilinspektör hos polisen.

13:28, 18 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar Thomas Hjelm om skoterns skador. "Det var sprickor under huven", berättar Hjelm. "Kraften som åstadkommit skadorna har kommit nästan uppifrån eller snett framifrån på höger sida". Thomas Hjelm förklarar närmare för rätten hur han kunnat avgöra det.

13:30, 18 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar om skadorna på skotern kunnat åstadkommits om man krockat med en sten eller träd. "Ja det hade dem väl kunnat göra men det var inga repor på framsidan och det blir det ju ganska lätt", säger Hjelm.

13:31, 18 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren frågar Thomas Hjelm om skadorna hade kunnat uppkommit om man rullat runt med skotern. "Ja men när man rullar med skoter så uppkommer oftast märken från snön", säger Hjelm, "några sådana märken fanns inte."

13:32, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren är klar med sina frågor. Skoterförarens försvarsadvokat tar över förhöret.

13:33, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens advokat frågar Thomas Hjelm om han kan utesluta att skadorna på skotern uppkommit från att skotern rullat runt. "Det kan man nästan göra", säger Thomas Hjelm. Skoterförarens advokat vill att Thomas Hjelm ska vara helt säker.

13:34, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Skoterförarens advokat menar att om Thomas Hjelm inte kan svara på om det finns något tillfälle, vid rätt förutsättningar, som skoterns skador kan uppkomma genom att man rullat med skotern så kan han inte utesluta möjligheten.

13:36, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens advokat frågar om svaret då är att Thomas Hjelm inte vet. Efter diskussion fram och tillbaka så går Thomas Hjelm med på svaret att han inte vet.

13:36, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Skoterförarens advokat frågar Thomas Hjelm om han tänkt på vilken hastighet skotern skulle ha framförts i vid krocktillfället. "Det har jag tänkt på men jag har inget bra svar", svarar Hjelm.

13:39, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens advokat frågar Thomas Hjelm vilken hastighet han tror att skotern krockat med vargen. "20-30 km i timmen, precis vid kollisionstillfället", svarar Thomas Hjelm.

13:40, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Skoterförarens advokat ifrågasätter Thomas Hjelms teori kring skadorna på skotern.

13:41, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Skoterförarens advokat frågar Thomas Hjelm om han pratat med någon annan expert kring rimligheten i teorin kring hur skadorna på skotern uppkommit. "Nej det har jag inte gjort", svarar Thomas Hjelm.

13:44, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens advokat ifrågasätter om det utifrån bilderna på hur vargen dunsat i isen är rimligt att vargen blivit påkörd i 20-30 km i timmen. "Det är inte så jag har arbetat när jag har gjort min bedömning", svarar Thomas Hjelm, "men jag har sett bilderna."

13:46, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens advokat är klar med sina frågor. Skidåkarens advokat tar över förhöret.

13:46, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens advokat ber Thomas Hjelm förtydliga kring hur vargen enligt Thomas Hjelm blivit påkörd.

13:47, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens advokat ifrågasätter hur Thomas Hjelm gjort sin bedömning när han inte vet storleken på vargen eller hur vargen betedde sig vid tillfället för krocken. Thomas Hjelm visar hur en varg som blir påkörd när den står eller springer skulle slungas upp och slå mot "motorhuven" på skotern.

13:49, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens advokat har inga fler frågor.

13:50, 18 April 2013

Elin Häggberg: Rätten går nu ut ur salen för att titta på den beslagtagna skotern som kommer visas upp utanför tingssalen. Åskådare ombeds lämna rum för rätten och de berörda parterna under förevisningen.

13:51, 18 April 2013

Elin Häggberg: Jag återkommer om några minuter och berättar om hur skotervisningen gick till.

13:54, 18 April 2013

Elin Häggberg: Thomas Hjelm visade dem olika delarna på skotern som han talade om i förhöret.

14:13, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skoterföraren var mycket aktiv under visningen och tittade mycket noga på allt som visades. Skoterföraren tog också en del av chassit, utsidan av "huven", och drog den mot gräset för att visa att den inte repas så lätt. "Min klient påstår att den här skotern har rullat runt minst 20 gånger", uppgav Skoterförarens advokat.

14:15, 18 April 2013

Elin Häggberg: Det var svårt för oss åskådare att se och höra allt som sas under förhöret och förevisningen av skotern.

14:15, 18 April 2013

Elin Häggberg: Nu är vi tillbaka inne i rättsalen och förhöret med Thomas Hjelm avslutas av Rådmannen.

14:16, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Rätten fortsätter nu med att berätta vad som är känt kring levnandsförhållandena om dem två åtalade männen.

14:18, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkaren, 51 år från Ovanåkers kommun, finns inte tidigare med i belastningsregistret.

14:20, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skoterföraren, 42 år från Bollnäs kommun, finns inte tidigare med i belastningsregistret.

14:20, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren ber om en paus på 10 minuter innan slutanförandena ska ta sin början. Rätten tar paus i 10 minuter.

14:23, 18 April 2013

Elin Häggberg: Nu samlas rätten igen och det är dags för slutanförandena. Åklagare Åse Schoultz inleder med sitt slutanförande. "Jag tror vi alla, till och med försvaret, är överens om att en varg, en fjolårstik, blivit dödad på sjön Fansen", börjar Åklagaren.

14:36, 18 April 2013

Elin Häggberg:

"Naturbevakaren har berättat om mötesplatsen. Genom Nordlunds och Per-Olov Nilssons vittnesmål så har jag styrkt att det rör sig om en skoter och en skidåkare som tolkat efter skotern", säger Åklagaren.

14:39, 18 April 2013

Elin Häggberg: "Nu till gärningsmännen. Det går inte att komma ifrån att DNA visar att det är Skidåkaren som är skidåkaren, det finns bara ett skidspår", säger Åklagaren.

14:39, 18 April 2013

Elin Häggberg: "Sen har vi skoteråkaren, ja vem är det då? Där har vi en massa omständigheter som bygger upp misstankarna mot den 42-årige Skoteråkaren", säger Åklagaren.

14:40, 18 April 2013

Elin Häggberg: "Den 5 februari 2011 när Skidåkaren är ute och tittar på vargspår så har han intensiv kontakt med Skoterföraren. Att samtalen skulle röra sig om en tilltänkt skoteraffär är inte ens värt att ge någon tilltro med tanke på samtalens längd och intensitet", menar Åklagaren.

14:41, 18 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren fortsätter med att prata om omständigheterna kring den beslagtagna skotern som först angavs vara på reparation men sen visade sig varit uttagen från reparationen den aktuella helgen.

14:43, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren går vidare att prata om hur forskningscentret bestämt ett hårstrå på skotern som hundhår och andra hårstrån inne i skotern som hunddjur av obestämd art. Blod på skotern analyserades till att inte kunna uteslutas vara från skandinavisk varg.

14:46, 18 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren menar också att det är besvärande för Skoterföraren att drivmattan på den beslagtagna skotern stämmer överrens med spåren på Fansen.

14:46, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren anser att det är ställt utom rimligt tvivel att det är den åtalade Skoterföraren som kört skotern på Fansen den aktuella dagen och slutligen dumpat vargen bakom en sten.

14:48, 18 April 2013

Elin Häggberg: "Det är alltså grovt jaktbrott som jag anser att jag styrkt gällande båda de åtalade" säger Åklagaren.

14:49, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren anser brottet som grovt eftersom vargen dödats på ett plågsamt sätt, att vargen är ett fridlyst djur och att motordrivna fordon har använts. "Jag kan inte tänka mig så många grymmare sätt att jaga ett djur illegalt", säger Åklagaren.

14:52, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren vill att de åtalade männen ska dömas till 3 års fängelse.

14:54, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren berättar att en straffskärpning för jaktbrott införts eftersom det går att räkna grova jaktbrott till grov organiserad brottslighet. Staten kan begära skadestånd för dödande av fridlysta rovdjur, det har slagits fast av en dom i högsta domstolen.

15:00, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Åklagaren avslutar sitt slutanförande.

15:01, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens advokat, Björn Hurtig, påbörjar sitt slutanförande.

15:02, 18 April 2013

Elin Häggberg: "När det krävs så här höga straff så kan man ställa höga krav på bevisningen", säger Skoterförarens advokat.

15:02, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Skoterförarens advokat fortsätter att berätta vilka omständigheter som är besvärande för hans klient. Samtalen med Skidåkaren, skadorna på skotern och omständigheterna kring skoterns reparationer. "Det finns ingen direkt bevisning som knyter min klient till brottsplatsen eller brottet. Det finns inga vittnet", fortsätter Skoterförarens advokat.

15:04, 18 April 2013

Elin Häggberg:

"Det finns inga bevis för att Skoterföraren krockat med en varg, det kan inte uteslutas, men det betyder inte att det är bevisat", säger Skoterförarens advokat.

15:05, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens advokat lyfter fram tidigare fall som ränkas som "indicier mål", där direkt bevisning saknas. "Då krävs det för en fällande dom; att den misstänkte funnit på eller i närhet av brottsplatsen, att den misstänkte haft möljighet att utföra brottet och att en annan gärningsman kan uteslutas", berättar Skoterföraren utifrån tidigare domar från Högsta domstolen.

15:07, 18 April 2013

Elin Häggberg:

"Åklagaren kan inte fästa min klient på platsen, det är en väldig svaghet i Åklagarens bevisning", menar Skoterförarens advokat.

15:08, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens advokat berättar mer om bevisningen i ett tidigare "indicier mål", där många tydliga indicier fanns men den misstänkte mannen frikändes. "Så högt ställda är kraven", säger Skoterförarens advokat.

15:10, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens advokat ifrågasätter bevisen från samtalslistorna eftersom telefonmasterna inte visat var Skoterföraren befann sig mer exakt när telefonsamtalen till Skidåkaren ringdes. "Han säger att samtalen var om en skoteraffär och det har inte motbevisats", säger Skoterförarens advokat.

15:12, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens advokat ifrågasätter utredningen kring skadorna på skotern. "Den är ganska mager", säger advokaten. "Den här utredningen måste tas med en stor nypa salt. Han är ingen skoterexpert, säger han själv", säger Skoterförarens advokat.

15:14, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens advokat pekar också på att skoterspåren inte gjort några skarpa giringar enligt foton från brottsplatsen, vilket skulle ha funnits där om skotern körts på det sättet som Thomas Hjelm, nu pensionerad bilinspektör på polisen, menade.

15:16, 18 April 2013

Elin Häggberg:

"Skadorna på skotern räcker inte heller för att ställa min klient till ansvar", säger Skoterförarens advokat Björn Hurtig.

15:17, 18 April 2013

Elin Häggberg: "Är det bevisat i målet att min klient körde i den aktuella terrängen med just den skotern den aktuella helgen?", frågar Skoterförarens advokat rätten.

15:18, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skoterförarens advokat menar också att det första vittnet, som upptäckte och anmälde brottsplatsen, kontaminerade brottsplatsen.

15:19, 18 April 2013

Elin Häggberg: "Vi har tre olika storlekar på skotermattor på brottplatsen. 38 cm, 42cm och 45cm. Vad tyder det på?" säger Skoterförarens advokat. Han menar också att eftersom skoterspåren på brottsplatsen inte visade att skotermattan saknade en nabb (på divmattan), vilket enligt utredningen saknas på hans klients skoter. "Det leder också bort från min klient", säger Skoterförarens advokat Björn Hurtig.

15:22, 18 April 2013

Elin Häggberg:

"Det finns ingen direkt eller teknisk bevisning som på ett positivt sätt knyter Skoterföraren till det här brottet. Det gör att utredningen inte utesluter tillräckligt att det kan finnas andra gärningsmän. Han ska givetvis frigivas", avslutar Skoterförarens advokat Björn Hurtig sitt slutanförande.

15:24, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens advokat påbörjar nu sitt slutanförande.

15:24, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens advokat, Thomas Martinson, börjar med att prata om det stora intresset för rättegången och problemet med vargfrågan.

15:25, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens advokat menar att bevisningen som presenterats i målet, förutom ett, är av indiciekaraktär. Det enda direkta beviset är urinet som säkrats med DNA-analys att tillhöra Skidåkaren.

15:27, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens advokat lyfter fram att det inte är olagligt att följa ett vargspår om man inte har uppsåt att skada eller döda. "Min klient hade en kamera med sig för att fotografera", säger Skidåkarens advokat, "han hade inte uppsåt att jaga någonting".

15:28, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Skidåkarens advokat menar att dödandet av vargen måste varit en impulshandling, utförd av en skoteråkare i så fall. "Det finns inget i bevisningen som tyder på att skidåkaren är där samtidigt", säger advokaten.

15:31, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens advokat lyfter också fram att det inte bevisats på något sätt att Skidåkaren skulle vara en varghatare.

15:31, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Skidåkarens advokat menar att det är mycket viktigt för målet att bevisa utom rimligt tvivel att det är den beslagtagna skotern som användes i brottet. Vilket inte går för att bevisningen är mycket bristfällig, menar Skidåkarens advokat.

15:35, 18 April 2013

Elin Häggberg: "Den här brottsplatsundersökningen är inte bitten värd", säger Skidåkarens advokat. Han nämner att det första vittnet, som upptäckte platsen, åkte med skoter på brottsplatsen.

15:36, 18 April 2013

Elin Häggberg:

Urinet och skidspåren är besvärande, menar Skidåkarens advokat, men bevisningen är bristfällig. "Åklagaren ber er på lösa boliner acceptera bevisningen. Resonemanget är inte riktigt substansiellt", säger advokaten.

15:39, 18 April 2013

Elin Häggberg: Skidåkarens advokat lyfter fram att telefonsamtalen inte kan bestämmas till en plats. "Ni vet ju inte ens radien på masterna", säger Skidåkarens advokat.

15:41, 18 April 2013

Elin Häggberg:

"Åklagarens bevisning räcker inte, min klient ska frikännas från ansvar", avslutar Skidåkarens advokat, Thomas Martinson.

15:44, 18 April 2013

Elin Häggberg: Åklagaren har inga repliker på försvarets slutanföranden.

15:45, 18 April 2013

Elin Häggberg: "Förhandlingen kommer nu att avslutas", säger rådmannen Tomas Sandström.

15:46, 18 April 2013

Elin Häggberg: Tingsrätten kommer meddela en dom den 3 maj. Rättegången är därmed avslutad och de åtalade männen lämnar rätten.

15:47, 18 April 2013

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista