Färre besöker vävstugan i Gävle

Vävstugan i Gävle är en samlingspunkt främst för kvinnliga pensionärer. Men nu märker Vävstugan, som drivs av en ideell förening, att ett generationsskifte gör besökarna färre. Föreningen hoppas nu på 40-talisterna, som nu börjar bli pensionärer och fått gott om tid.

Kerstin Kumlin är vävstugans enda anställda och Lena Öhlund är ledamot av styelsen i den ideella förening som driver vävstugan i centrala Gävle.

Det är en i högsta grad arbetande styrelse som utan ersättning finns på plats för att sätta upp vävar och hjälpa besökarna. 20 kronor dagen kostar det att ta en vävstol i anspråk. Men trots den blygsamma avgiften har besökarna blivit färre och flera av de drygt 20 vävstolarna står tomma.

De flesta besökarna är pensionärer, många ensamma kvinnor, och vävstugan är mer än bara en vävstuga. Och nu hoppas man på vävstugan i Gävle att några av de 40-talister som allt tätare droppar in i pensionsåldern ska upptäcka att det är roligt att väva.