"Moralen bland länets poliser hög"

En polis som erkänt att han rånat en bank. Dessutom riskerade två Gävleborgspoliser avsked förra året efter att ha åtalats för brott.

- Moralen bland länets poliser är hög. Det som har hänt i Söderhamn är en djupt beklaglig och mycket udda händelse, det säger Länspolismästare Lars-Göran Karlsson till Radio Gävleborg.

Förra året kom två ärenden från Gävleborg in till Polisens Ansvarsnämnd, PAN - den enhet som beslutar om avsked eller andra disciplinåtgärder. Totalt kom 90 ärenden in till PAN och det är en ökning med 18 procent jämfört med året innan.

Två av ärendena rörde Gävleborgspoliser som riskerade avsked. En hade åtalats för dataintrång i samband med Anna Lindh-mordet, i det andra fallet handlade det om en polis som åtalats misstänkt för att i berusat tillstånd ha uppträtt högljutt och hotfullt utanför en fritidsgård.

I båda fallen har PAN beslutat att poliserna får behålla sina tjänster, även om tingsrätten går på åklagarens linje.

Vid Gävleborgspolisen arbetar man kontinuerligt med att upprätthålla etik och moral, och Länspolismästaren hävdar alltså att den är hög. Däremot menar Lars-Göran Karlsson att det alltid finns en risk för att allmänhetens förtroende rubbas i och med den senaste händelsen.

- Men jag tror att de flesta förstår att det handlar om en exceptionell händelse som inte har något att göra med moralen inom poliskåren, säger han.