Strömmingsfisket kan räddas

Strömmingsfisket i Gävlebukten kan räddas! Ja, det tror nu landshövding Christer Eirefeldt och länsfiskekonsulenten Calle Gullberg efter att ha uppvaktat jordbruksministern Christina Nyqvist i dag, angående de fiskeregler som nära nog har havererat strömmingsfisket i Gävlebukten.

Jordbruksministern kommer nu att tillsätta en utredning om en eventuell regeländring - där man inte jämför fisket i vår region och fisket på västkusten.

Yrkesfiskare Lars Berglund i Bönan har ju tidigare vägrat att betala s.k. fiskekvotavgifter på ca 400 000 kronor, och har också blivit åtalad för det. Men blir det en regeländring så kommer det även påverka den framtida rättegången, tror länsfiskekonsulenten Calle Gullberg.