Lätt för ungdomar att tjuvröka

Det är ovanligt lätt att tjuvröka i Gävleborgs län. En undersökning som Folkhälsoinstitutet gjort visar nämligen att butikerna i länet är bland de sämsta i landet på att begära legitimation när ungdomar ska köpa cigaretter.

Bara omkring 20 procent av de besökta affärerna i länet fick godkänt i undersökningen. Riksgenomsnittet ligger på knappt 39 procent.