Klädstölder ökar kraftigt i Gävle

Det stjäls alltmer kläder från klädbutikerna i Gävle City. Det visar en stickprovskontroll som Radio Gävleborg har gjort. En klädesaffär uppger bl.a. att under en vecka förra året stals det kläder för ca 45.000 kr.

Antalet polisanmälda snatterier, svinn eller stölder har dubblerats från september till december i Gävle city, och klädstölderna har blivit alltmer fräcka eftersom man knipsar bort larmknappen och smugglar ut kläderna.

Butikspersonalen känner sig nu tvingade att bevaka alla kunder, och Hennes & Mauritz i Gävle har nu till och med personal stationerad utanför provhytterna.