Krishanteringsråd har bildats

Ett krishanteringsråd för Gävleborg har bildats. Representanter för länsstyrelsen, polisen, kommunerna och landstinget träffades i Gävle i går, fredag, för att bilda det nya rådet. Landshövding Christer Eirefelt säger till Radio Gävleborg att det nya rådet ska arbeta med bl.a. övningar och utbildningar, men också med förebyggande arbete.

Det handlar om att på olika sätt försöka förhindra olyckor och andra påfrestningar på samhället - så långt det är möjligt, säger han.

Bakgrunden till det nya rådet är flodvågskatastrofen i Asien och stormen över södra Sverige som har aktualiserat behovet av att verkligen ha en fungerande krishantering även på det regionala planet, säger han. Men samtidigt vill Christer Eirefelt påpeka att han tycker att den regionala krishanteringen har fungerat bra under händelserna i Asien - trots att man inte hade något färdigt krishanteringsråd.