Gävle får Sveriges modernaste snötipp

Sveriges modernaste snötipp kommer att byggas i Gävle kommun. Anläggningen kommer att ha ett reningssystem som gör att smältvattnet blir helt fritt från farliga ämnen och kan släppas ut i havet.

Snötippen kommer att ligga ute vid hamnområdet vid Fredrikskans, och kommer att till ytan bli lika stor som flera fotbollsplaner. Den beräknade kostnaden är 5,5 miljoner, och smältvattnet som släpps ut i havet kommer enligt tekniska kontoret i Gävle kommun bli lika rent som vårt dricksvatten. Snötippen beräknas bli klar nästa vinter.