Omvårdnad ska marknadsföras

Det behövs en elevklass extra på omvårdnadsprogrammet på Polhemsskolan i Gävle för att bemöta den framtida efterfrågan på undersköterskor.

Men idag är det omöjligt att genomföra det då det finns för få elever som söker sig till omvårdnadsprogrammet. Skolan vill nu marknadsföra utbildningen genom en ny webbsida och genom att anordna studiebesök för niondeklassare.

På Polhemsskolans elevråd vill man dock gå ett steg längre och nyrekrytera flera lärare och skapa opinion för högre löner för dom nyexaminerade undersköterskor som går ut i arbetslivet.