Hoten mot vittnen ökar

Antalet hot mot vittnen vid rättegångar ökar i Sverige. I Gävleborg har antalet hot mellan 2000 och 2003 ökat med cirka 80 procent.

År 2000 skedde 40 hot mot vittnen, 2003 hade antalet ökat till 71. Marie Nykvist som arbetar på en brottsofferjour i länet är oroad över utvecklingen. Enligt henne lever många hotade vittnen i stor rädlsa under lång tid efter hotet, ständigt på sin vakt.