Kustkulturen ska visas

Nu ska det satsas på den bortglömda kustkulturen. Det tycker Riksantikvarieämbetet som i samarbete med statens Maritima museer beslutat ägna årets upplaga av Kulturhusets dag den 11 september åt vad man kallar ”Sjöfartens miljöer”.

Gävle varv blir bara en av de kustkulturmiljöer som då kommer att öppnas för allmänheten. Runt om i länet förbereder föreningar och enskilda också att visa fram andra idag ganska okända maritima miljöer - exempelvis fartyg, fyrar, ångbåtsbryggor och hamnar.