Vinstmaskinen Sandvik ångar på

2004 blev ett rekordår för Sandvik.
Vinsten på närmare sex och en halv miljard kronor efter skatt är den största någonsin.

Fjolåret var ett framgångsrikt år för verkstadskoncernen Sandvik.
Sandviks koncernchef Lars Pettersson sammanfattar förra året med orden kraftig tillväxt, fler marknadsandelar, större vinstmarginaler och sänkta kostnader.
Under fjärde kvartalet blev vinsten efter finansnetto nära 1,8 miljarder kronor. Det är en ökning med 48 procent jämfört med motsvarande period året före.
Orderingången under fjärde kvartalet ökade med 17 procent till 14,2 miljarder kronor.