Teater som problemlösare

På Bessermergymnasiet i Sandviken använder man nu teatern som ett sätt att överbrygga konflikter mellan invandrare och svenskar. Varje grupp får spela upp ett skådespel som ska åskådliggöra deras egen kultur och sedan leda till en diskussion.

Problem kan uppstå när t.ex. en svensk kille och en invandrartjej blir kära i varandra, samt när problem uppstår på skolbussen.

Två klasser på Bessemergymnasiet i Sandviken är med i projektet nu och kommer att träffas kontinuerligt.