Teater löser akuta konflikter

Ett nystartat dramaprojekt på Bessemergymnasiet i Sandviken har redan gett gott resultat. Projektet går ut på att lösa upp tidigare konflikter mellan invandrare och svenskar på skolan.

Invandrare och svenskar väljer själva vilka händelser som ska spelas upp och som man vill ta upp till diskussion. Man diskuterar gemensamt vad som ska ändras för att öka förståelsen mellan grupperna. Håkan Landström, lärare på skolan, är nöjd med resultatet men tycker ändå att problemen hade kunnat förebyggas mycket tidigare.