Gävleborgs befolkning minskar

Gävleborg hör till de län i landet som hade den sämsta befolkningsutvecklingen under förra året. Det visar Statistiska Centralbyråns definitiva siffror om folkmängden, som nu presenterats.

Under förra året minskade antalet invånare i Gävleborg med 267 personer totalt. Bara i ett par län i landet, bland dem Dalarna, minskade folkmängden mer. Minskningen i Gävleborg beror på ett stort födelseunderskott - långt fler människor dör i länet än vad som föds.