Dålig säkerhet i kemisalar

Vid en inspektion av Arbetsmiljöverket så framgick det att samtliga skolor i länet som använder sig av laboratoriesalar hade dåliga säkerhetsrutiner för eleverna.

Lärarna har visserligen kunskap i säkerhetssystemet med det brister i kontrollerna som bla att se till att ögon och nödduschar spolas igenom varje vecka och att det ska finnas telefon i varje laboratoriesal.
Av Sveriges 500 skolor som inspekterades underkändes alla utom 16 st.