Farlig väg mellan Hudiksvall och Sundsvall

E4an mellan Hudiksvall och Sundsvall klassas som en av de farligaste vägarna i Sverige. Det hävdar Motormännens riksförbund som ger vägsträckan underkänt i en granskning.

Risker som motormännen pekar på är att det finns stenar eller träd i närheten av vägen, att det saknas säkerhetszoner vid av- eller påfart och att det saknas mitträcken mot mötande trafik.