Lång kö till sjukvårdsupplysning

På söndagseftermiddagen var det mycket lång telefonkö till länets sjukvårdsupplysning. Det kunde ta upp till två timmar att komma fram och vid akut sjukdom uppmanades man att uppsöka närmaste akutmottagning. Anledningen till kön var helt enkelt att det var väldigt många som ringde, men det var på söndagseftermiddagen oklart varför så många ringde.