Byggnationerna i Gävle Hamn många miljoner billigare än budgeterat

Byggnationerna av den nya containerterminalen i Gävle Hamn blir BILLIGARE än budgeterat.

Totalt hade man räknat med att ombyggnaden av hamnen skulle kosta 150 miljoner kronor - men en översyn har nu visat att kostnaderna faktiskt blir 20 miljoner kronor lägre.

I ett pressmeddelande skriver VD’n för Gävle Hamn - Olle Widigsson - att den lägre kostnaden innebär ökad konkurrenskraft för Gävle Hamn.