Flykten från länet är en myt

Flykten från Gävleborg är en myt. Det hävdar länstyrelsen - trots att befolkningen stadigt har minskat sedan 60-talet och trots att SCB så sent som i förra veckan slog fast att Gävleborgs län just nu har den sämsta befolkningsutvecklingen i landet.

Orsaken till befolkningsminskningen är enligt länsstyrelsen vare sig onormalt stor avflyttning eller dåligt barnafödande bland kvinnor i fertil ålder. Istället är det dålig inflyttning i kombination med en stor andel åldrande befolkning som orsakar befolkningsminskningen.