Ny lärarutbildning på Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle satsar nu stort på en lärarutbildning med inriktning mot media. Syftet är dels att rekrytera lärare till mediaprogrammet på gymnasiet, men också ett sätt att uppfylla läroplanens bortglömda krav på att mediakunskap ska genomsyra all utbildning.

Lärarutbildning med sådan inriktning finns idag bara på ett fåtal platser i landet, men från och med kommande höst blir den alltså möjlig att läsa i Gävle.