Dödsolyckorna på skoter ska stoppas

Vägverket Region Norr får nu i uppdrag att ta fram ett nationellt program för att försöka minska snöskoterolyckorna. De senaste 20 åren har i genomsnitt 7-8 personer omkommit varje år i snöskoterolyckor, men förra året omkom hela 13 personer - 4 av de dödsolyckorna inträffade i Gävleborgs län.