584 lägenheter i Bollnäs säljs

Nu i eftermiddag fattar styrelsen för Bollnäs bostäder beslut om försäljning av 584 lägenheter. Efter samråd med hyresgäster och hyresgästföreningen är det nu fritt fram för styrelsen att besluta om en försäljning.

Det gäller hus på Åsmyravägen på Granberg, Granbergshöjden, Bergsveden och Backsveden på Ren, och lägenheter i Segersta.