Kulturarv Hälsingegårdar satsar vidare

Kulturarv Hälsingegårdar - där bland annat Hälsinglands sex kommuner, länsstyrelsen och Hälsingegårdsägarnas intresseförening ingår - har nu kommit överens om att fortsätta arbetet att få Hälsingegårdarna klassade som världsarv.

Kulturarv Hälsingegårdar ska nu ordna flera möten runt om i Hälsingland, och bearbeta den svenska regeringen som de anser har en restriktiv hållning till nya kulturarv i Sverige.