Stålsammanslagning mest positiv, tycker facket

Ovako Steel slås samman med de finska ståltillverkarna Imatra steel och delar av Fundia. Enligt SKF väntas stora samordningsvinster med det större bolaget. Tord Göransson ordförande för metallfacket vid Ovako Steel i Hofors säger till Radio Gävleborg att de positiva effekterna vid en sammanslagning överväger på sikt även om den skulle medföra en viss personalminskning.