20 nya dagisavdelningar öppnas i Gävle

I Gävle ska barngrupperna på dagis bli mindre. Skolkontoret planerar nu för att öppna minst 20 nya dagisavdelningar till hösten. Detta på grund av att staten ställer nya och hårdare krav.

-Det är ju bra att dom sänker. Men idealet är ännu mindre barngrupper, säger Katarina Sten som jobbar på Markhedens förskola i Valbo utanför Gävle.

Det senaste året har barngrupperna på förskolorna blivit större i Gävle. Det var i oktober 2003 i snitt 15 barn per grupp. Nu har det ökat till nästan 18 barn per grupp med tre anställda. Men planen som skolkontoret räknar på just nu är att minska antalet barn till 16 per grupp till oktober i år. Det är statens krav för att kommunen ska få statsbidrag till förskolan.

Många av de som jobbar på förskolorna i Gävle tycker att det är för många barn per vuxen och att det har blivit för stressigt på förskolorna

-Eftersom de tar in fler barn har det blivit svårt att hinna med alla barn. Det är alltid något barn som kommer lite i kläm, säger Katarina Sten.

För att nå målet så krävs det att minst 20 dagisavdelningar öppnas. Det kommer att kosta 21 miljoner kronor per år.