Mindre förseningar än väntat

Just nu ser det ut som som om tågtrafiken i länet håller sina tider någorlunda. De regionala tågen går i stort sett i tid medan det kan bli längre förseningar på fjärrtågen.

Just nu är den längsta väntetiden 20 minuter enligt banverket. Banarbetare är nu och letar efter fel i spårväxlarna på sträckan Sundsvall- Gävle. Även om det trots allt flyter på bra idag så kan det bli mycket värre i morgon då fler tåg är i rörelse och det kan bli trångt på enkelspåren säger Banverkets informationsdirektör Per-Olof Apel rill SR Gävleborg.