Myskoxen Sofie kan vara dräktig

Just nu väntar man på resultatet av ett dräktighetsprov som togs på myskoxen Sofie på JärvZoo, Hälsingland i förra veckan

Myskoxstammen i Härjedalen kan få tillskott av en dräktig ko i slutet av april.
 - Det finns ingenting som talar emot en dräktighet, säger Stefan Mörtberg som är ordförande i arbetsgruppen för myskoxens bevarande.
Kon Sofie är betäckt av tjuren Pitorak från Grönland och en avkomma är av mycket stor betydelse för stammen i Härjedalen, som i dag bara består av 7 djur. Under 1980-talet var stammen som störst, då 35 djur betade i Rogenområdet. Sen dess har stammen decimerats, främst på grund av inavel. Om Sofie är dräktig släpps hon ut i Härjedalen i slutet av april.