Dödsolyckorna på snöskoter ökar

Dödsolyckorna på snöskoter har nästan fördubblats. Förra året omkom 13 personer i snöskoterolyckor, jämfört med 7 året innan. Alla utom en av de omkomna var män. I Gävleborg inträffade fyra dödsolyckor.

Av de omkomna var åtta av tio alkoholpåverkade och varannan dödsolycka har skett genom drunkning.
Vägverket Region Norr har nu fått ett nationellt uppdrag att ta fram ett flerårigt program som ska minska dödsolyckorna med snöskoter.