Vindkraftföretag: Påverkar inte alfågelns bestånd

7:21 min

En enda fågelart kan sätta stopp för byggandet av en av Sveriges största vindkraftparker på Finngrundet i Gävle kommun, detta efter en dom i Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen säger nej till en byggnation av 210 vindkraftverk på Finngrundet i Gävle. Detta eftersom det finns risk att den hotade alfågeln kommer att undvika området framöver.

Området är ett Natura 2000-område och det krävs därför ett speciellt tillstånd för att få bygga där.

Alfågeln övervintrar ofta i Östersjön. Det är den art som lever längst ute till havs och fågeln har musslor som viktigaste föda. Och just de musselätande arterna är de som har minskat minst under senare år.

Alfågeln är globalt klassad som sårbar och i Sverige är den klassad som starkt hotad.

– Det finns fortfarande många alfåglar kvar, med det är en starkt nedåtgående trend. Vi har i dag uppskattningsvis 800.000 fåglar kvar i Östersjön på vintern. För tjugo år sedan fanns det fyra miljoner, säger Kjell Larsson, professor som forskar om frågor som rör Östersjöns miljö och tidigare har forskat om just alfågeln.

Men hur påverkas fågeln av ett vindkraftverk?

– En gissning är att en stor andel av fåglarna kan undvika området kring vindkraftverket. Det blir en förlust av en miljö. Men kommer den utnyttja ett annat område då, och vad gör det för det totala beståndet? Det är en svår sak att avgöra, säger Kjell Larsson.

Göran Dalén, Vd:n på vindkraftföretaget WPD Offshore Stockholm, tycker att det är positivt att en omfattande prövning görs. Men han ifrågasätter vindkraftverken påverkan på alfågeln.

– Det finns bara ett litet antal alfåglar i området. De är inte där för att häcka. De stannar på vägen. Om det lilla beståndet söker sig till en annan plats i närheten så kommer det inte att påverka alfågelns bestånd, säger han.