Våld mot kvinnor saknar enkel lösning

1:46 min

Det behövs både förändrade könsroller och ett mer handfast polisarbete om våldet i nära relationer ska minska. Det visar P4 Gävleborgs granskning av det ständigt återkommande våldet i nära relationer. Polisarbetet på brottsplatserna effektiviseras, samtidigt som orsakerna till våldet består.

Varje år görs 834 polisanmälningar om misshandel av kvinnor i Gävleborg, men långt många fler misshandelsfall blir aldrig ens upptäckta. Det trots att kunskapen om både offer och gärningsmän i dag är goda. Det konstaterar Carin Götblad, regeringens nationella samordnare av arbetet mot våld i nära relationer:

 – Ju större socio-ekonomisk utsatthet, desto mer våld. Det gäller också våldet i nära relationer. Gärningsmännen bakom det grova våldet är väldigt ofta personer som lever isolerat - det är förtidspensionerade eller långtidsarbetslösa som saknar sociala kontaktaker och som dessutom ofta lider av psykisk ohälsa.                    

Alla riskerar att drabbas
Men denna generella "gärningsmannaprofil" ger förstås inte hela bilden. I själva verket kan våldet drabba alla kvinnor säger Liselotte Molin, chef för Gävleborgspolisens familjevåldsrotel:

 – Vi har kvinnor ur alla kategorier och i alla samhällsklasser. Våldet blossar ofta upp i samband med helger och ledigheter och ofta i samband med alkohol, säger hon.

Säkrande av bevis prioriteras
För att komma åt våldet mot kvinnorna satsar Gävleborgspolisen just nu på utbildning. Varje polis ska direkt veta vad som ska göras när en misshandlad kvinna slår larm. Särskilt insamling av bevis i det första akuta skedet är viktigt, säger Liselotte Molin:

 – När patrullen kommer ut till platsen där en kvinna misshandlats av sin man gäller det att genast dokumentera så mycket som möjligt. Alla iakttagelser ska skrivas ner och kvinnan ska helst videofilmas på plats, berättar hon.

Orsakssambanden är djupgående
Att förebygga att män misshandlar kvinnor är däremot svårare säger Linn Engblom vid Kvinnojouren Blåklockan i Gävle. Det kräver först en förståelse för att det är könsrollsmönster som ligger bakom våld i nära relationer, menar hon:

 – Våldet beror till stor del på uppfostran, på hur vi lär pojkar och flickor olika beteenden, Pojkar lär sig vara våldsamma från det att de är små och det följer sedan med upp i åren. Det är alltså de i samhället "cementerade" könsrollsstrukturerna som orsakar mäns våld mot kvinnor, säger hon.