Två naturreservat blir ett i Orsa Finnmark

Länsstyrelsen i Gävleborg beslutade idag att utvidga Börningsbergets naturreservat och därmed binda ihop två områden till ett större naturreservat. Reservatet är 100 hektar stort och ligger i Orsa Finnmark i Ljusdals kommun.

Syftet är att bevara en blandad och orörd skog. Skogen i reservatet är av imponerande höjd och grovlek och många av träden är uppemot 400 år gamla.

– Redan 1937 skyddades de västra och östra delarna av området som domänreservat och 1996 bildades Börningsbergets naturreservat bestående av två delar, säger Ida Svartholm, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Gävleborg i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Även mellanliggande skog har visat sig innehålla stora naturvärden och nu blir Börningsberget äntligen ett sammanhängande naturreservat.

Börningsberget ingår i det europeiska nätverket Natura 2000 som upprättats med ledning av direktiv från EU. Börningsberget ligger i Ljusdals kommun, ca 30 km väster om Los och ca 7 km sydväst om Hamra nationalpark.