Nyanlända har fika och fredagsmys på schemat

6:06 min

Har du kommit till Sverige nyligen och vill lära dig hur det går till i Sverige? Då kan du anmäla dig till den kurs i samhällsorientering som anordnas i alla landets kommuner. Där får kursdeltagarna lära sig hur det svenska samhället fungerar men också om mer triviala saker som svenskens fikavanor, fredagsmyset och om vad jantelagen är.

Kursen vänder sig till nyanlända som antingen har en etableringsplan genom arbetsförmedlingen eller som kommit till Sverige som anhöriginvandrare, det  berättar Ulrika Andersson som är integrationshandläggare på Älvkarleby kommun. Samtidigt berättar hon att det är ganska allmängiltiga saker som lärs ut och som är bra att lära sig för att förstå hur Sverige fungerar.

– Ja, jag tror att många skulle behöva den här kursen för det här är viktiga saker för att förstå det här landet helt enkelt.

Ulrika Andersson berättar att kursen utgår från sju teman. Att komma till Sverige, att bo i Sverige, att försörja sig och utvecklas i Sverige, individens rättigheter och skyldigheter i Sverige, att bilda familj och leva med barn i Sverige, att påverka i Sverige och att vårda sin hälsa i Sverige. Men det är även mer triviala saker som dyker upp på schemat.

Lär ni ut fredagsmys också?

– Ja, vi pratar om det, kanske inte lär ut men berättar om det. De undrar vad vi svenskar gör på kvällarna och helgerna eftersom vi inte är ute och då berättar vi att vi fredagsmyser.

Fika då?

– Ja, vi pratar fika, helt klart det är ju också lite speciellt i Sverige.

Pratar ni om jantelagen också?

– Ja det pratar vi också om och det är ju ganska unikt och det märker jag när jag pratar med de här människorna att där finns det ingen jantelag.