Föräldrar faktor bakom könsroller

1:28 min

Hur tidigt i livet kan vi människor bli genusmedvetna? Så tidigt som möjligt tycker Clara Westerlund, som jobbat på kvinnojourer och Sarah Ljungquist, genus- och litteraturvetare. De menar att barnen är mer fria som människor innan vi lär dem vad som anses vara kvinnligt respektive manligt.

P4 Gävleborg fortsätter sin granskning av kvinnovåldet i Gävleborg.

I dag tog sig Larry Forsberg ett snack med genus- och litteraturvetaren Sarah Ljungquist på Högskolan i Gävle och hennes student Clara Westerlund, som också har erfarenhet av att ha jobbat på kvinnojourer. De menar att arbetet med att medvetandegöra frågor som könsroller, genus och ojämnlikheter kan börja tidigt med barnen.

– Det är viktigt att lära pojkar att de inte har rätt till mer makt än flickor, något som samhället tyvärr visar, säger Sarah Ljungquist.